Antwoord:
De ridder, het vrouwtje en de koerier mochten naar binnen omdat zij het wachtwoord wel kenden, en hij niet.
Als de bewaker een getal noemde, moesten zij zeggen uit hoeveel letters dat getal bestond.
Twaalf is 6 letters, Acht is 4 letters, Zes is 3 letters.
Toen de bewaker dus Tien riep, had de rover niet Vijf moeten zeggen, maar Vier.

Terug naar de raadsels