Wim Sonneveld


Frater Venantius

venantius

Oh, 'k wordt er verlegen van zeg. Goeienavond samen hehe.
Oh verrek nou zie 'k 't, dat zijn leken. Mag ik even de gitaar stemmen alsublief?
Geef u mij eens even de A van Antonius als u wilt, en de B van Benedictus. Dankuwel hoor.
Ik ben Frater Venantius uit Schin-op-Geul, beter bekend als de Zingende Frater.
Niet te verwarren met die andere arties uit Ubach-over-Worms, da's de Pratende Pater.
En dan hejje nog schijnt 't in Schimmert, de Brullende Broeder.
En in Herkenraad hebben ze dan ook nog een Kronende Waardemoeder.
En als ik goed ben ingelicht in Susteren twee zuchtende zusteren.
Maar ik neem dat u mij daar niet mee verward. Verschoning dus maar 't mos me even van 't hart.
Ik zing liedjes die de mensen pakken en iets meegeven, voor hun ongelukken en hun ongemakken.
Ik zing wijsjes over al 't mooie en 't schone in de schepping.
Ik zing alleen helaas nooit wijsjes over meisjes.
Nee maar da kom nog wel zeggen ze bij ons in de kloosterfamilie, na 't concilie.
Zeg dat concilie duurt nog minstens vijfentwintig jaar he.
Nou ja de tien overlevenden worden dan automatisch kardinaal.
Da's een goeie he, die hek uit de recreatiezaal.
Ja, weten ze veul zeggen ze bij ons in Schin-op-Geul.

refr.:
  Zeg maar ja tegen 't leven, ja tegen 't leven
  Van je Amen en je Gloria joechee
  Zeg maar ja tegen 't leven, ja tegen 't leven
  Anders zegt 'r 't leven nog nee

Zeg als u zin heb om mee te zingen, graag hoor. 
We zitten nou toch zo gezellig oecomenisch onder mekaar.
Weet u de laatste spreuk al van de oecomenische beweging? Samen naar de kerk, ja gezellig!
Ja, mot je nog een peul zeggen ze bij ons in Schin-op-Geul.

refr.

Oh ik moet u even iets vertellen over de kerstdagen. 't Was enorm koud he met de kerstdagen.
Het is nou lang zo koud niet meer als met de kerstdagen. 
Maar 't was met de kerstdagen reuze koud he.
Ik liep op straat ik dacht bij m'n eigen "kom, verdulleme Venantius" dacht ik "ik ga eens even een hartverwarmertje kopen he".
Ik wil een cafeetje binnengaan, wat zie'k voor de deur zitten, een nonnetje.
Ik zeg "mens wat zit je daar te doen", ze zegt "Frater, ik haal op voor kersemis".
Ik zeg "zuster u ziet blauw van de kou, ga eens gauw even mee naar binnen".
Ze zegt "frater, een non, een non mee in 'n cafe nee ik denk er niet over".
Ik zeg "mens je ziet blauw van de kou ga eens gauw mee naar binnen", ze zegt "ik doe 't niet".
"Je doet 't wel, je gaat gauw mee naar binnen, vooruit, schiet op".
Zegt ze "nou vooruit, maar dan in een donker hoekje hoor".
Afijn, we zitten in een donker hoekje, ik zeg "en je gaat ook iets gebruiken, je neem een dubbele jenever".
Ze zegt "frater, een non jenever?".
Ik zeg "Jawel, een non jenever, je ziet blauw van de kou, straks gebeurt er iets met je, vooruit schiet op". 
Ze zegt "ik doe.." ik zeg "je doet 't wel je neem een dubbele jenever!"
Zegt ze "nou vooruit maar dan in een koppie".
Afijn d'r kom een ober, d'r kom een ober en ik zeg "voor mij een vermoutje en dan nog 
een dubbele jenever in een koppie", en die ober die roept naar 't buffet "een vermouth en 
een dubbele jenever in een koppie", toen roept die man van achter 't buffet "is die verdomde non d'r nou alweer?".

refr.

Oh ik moet u nog even iets vertellen over dat zelfde cafeetje zeg.
Vanmorgen kom ik er weer voorbij, ik denk "weet je wat ik ga eens even een kopje koffie halen",
't was tenslotte ochend he.
Ik sta aan de toonbank komt 'r opeens een chauffeur op me af en die zegt tegen me "frater, 
kan ik u iets vragen?".
Ik zeg "ga je gang".
Hij zegt "frater, bestaan er zulke kleine pinguins?",
ik zeg "nee chauffeur die bestaan niet, als je die gezien hebt zijn 't speelgoeddingetjes". 
Toen zegt 'ie "frater, bestaan er dan zulke grote pinguins?", 
ik zeg "ja die bestaan wel, dat zijn dan jonkies.". 
Zegt 'ie "frater, bestaan er zulke grote pinguins?", 
ik zeg "nee chauffeur, die bestaan absoluut niet. 
Toen zegt 'ie "verdulleme frater, hek toch twee nonnen overreden!"

refr.

Ziet de lelies lustig dromen
Ziet hoe 't dartel bijtje doet
Zie de maan schijnt door de bomen
Schittert in de zonnegloed
Moeder de kat heb jongen gekregen
Oh, als eieren zo groot
Bij de muur van 't ouwe kerkhof
Schoon zijn vader 't hem verbood

Oh verdulleme, 'k mot effe m'n bril afvegen hoor. Ja als ik succes heb beslaat de bril altijd.
En zonder bril ben 'k geen mens, laat staan een frater.
'k Kan zonder de bril de bril niet eens zien, weet u dat.
Zo, daar zijn we weer hehe. 'k Heb nog een hele goeie.
Die hek van de broeders uit de keuken, daar hoor je de beste.
Op een klein perronnetje, op een klein perronnetje, staan naast mekaar een kardinaal, in vol ornaat, 
goed gegeten, al jarenlang goed gegeten, en naas 'm staat een generaal, ook in vol ornaat.
Die twee hebben een beetje de pest aan mekaar.
Oh ja, dat komt onder dat volk ook voor he.
Die kardinaal denk "ik ga 's even toenadering zoeken". 
Ik zeg tegen de.. Tegen de generaal zegt de kardinaal "kunt u mij ook zeggen hoe laat de volgende 
trein naar Den Haag gaat, conducteur?".
Da's een goeie he? Ja maar hij 's nog nie uit hoor.
Toen zegt de generaal tegen de kardinaal in vol ornaat "die gaat om vier uur, maar in uw positie 
zou 'k nie reizen, juf-frouw!".

refr.

Er zijn meerdere versies van deze conference. In één ervan komt nog de volgende mop voor:
Kennu die van die pestoor die bij de bisschop moes komme? Die pestoor die beefde zo hè, die bibberde zo. 
Zegt de bisschop : 'Zeg meneer pestoor, hoores, drinkte soms veul?'
Zegt de pestoor : 'Nou nee monsenjeur, da valt nogal mee, ’t meeste gaat er overheen'

Bovenkant pagina
Wim Sonneveld startpagina