Wim Sonneveld


Conference De man achter het loket


Dames en heren, ik ga u een gek verhaal vertellen. Het is het verhaal van een kapper die binnenkomt in een postkantoor en die tegen de man achter het loket zegt:
'Dag man achter het loket!'
Begint gek he?...
'Dag man achter het loket, mag ik van u een postzegel van een kwartje alstublieft?'
'Wilt u het bedrag besteden één zegel of wilt u verschillende leuke zegeltjes afnemen voor hetzelfde bedrag?'
'Nou meneer, dat kan me niet verdomme, als ik maar een zegel heb van een kwartje.'
'Nee, ik zeg het namelijk hierom, we hebben de laatste tijd van die beeldige zegels binnengekregen. Er is een nieuwe zegel uit van twaalf cent, die is petrolkleurig en daar komt haar majesteit zo snoezig op uit. Dan zou ik zeggen, neemt u er een bij van acht cent, die is auberginekleurig. Ik geef toe, het is een gewaagde combinatie, maar een verrassende combinatie en dan hebben we nog een heel gedistingeerde van vier, die is bleu-royal en om het te complimenteren zou ik zeggen neemt u er een bij van twee cent, die is gris-bleu met een tikkeltje wit, voorstellende de Afsluitdijk. Dan heeft u wel 26 cent uitgegeven, u hebt het gauw uitgerekend, maar ja, ik vind het voor de ontvanger op zo'n witte envelop, weet u, die kleurenvlekjes. Zo feestelijk!'
'Meneer, doe me een lol, geef me een postzegel van een kwartje. Ik heb verder niks nodig uit uw modewinkeltje.'
'Mag ik u eens iets vragen? Hebt u eigenlijk een girorekening?'
'Nee meneer, ik heb geen girorekening!'
'Als u een girorekening had, hoeft u nooit geld bij u te hebben. U schrijft een chequeje uit, schrijft een girootje uit, u doet dat in de bekende zalmkleurige envelop, saumon in het Frans. Dat doet u dan in de vuurtorenrode bus en wij doen de rest. Nou ja, wij … de jongens van de PTT dan.'
'Meneer, doe me een lol, geef me een postzegel van een kwartje. En gauw of er vallen klappen.'
'Okidoki …! Hebt u een spaarbankboekje?'
'Nee meneer, ik heb geen spaarbankboekje!'
'Jammer, want we geven vanaf 1 januari 1965 vier procent rente.'
'Kan me niets verdommen, ik wil een postzegel van een kwartje. En gauw meneer of er wordt hier iemand vermoord.'
'Okidoki …! Nog een vraag: Hebt u telefoon?'
'Ja, meneer, ik heb telefoon, is het nou uit?'
'Mag ik u dan even attent maken op de nummers die u gratis en net zo vaak kunt draaien als u wilt.
Daar is:
000 weet u wel, voor het aanvragen van interlokale gesprekken;
0010 voor het aanvragen van internationale gesprekken binnen Europa niet vanuit de cellen;
0016 voor het aanvragen van internationale gesprekken buiten Europa niet vanuit de cellen;
008 voor inlichtingen over het automatische verkeer;
0018 voor inlichtingen over het buitenlandse automatische verkeer;
003 voor het weerbericht;
201111 voor het tijdsein en
009 voor het opgeven van een telegrammetje
'Meneer, potverdomme nog an toe, roep de chef …! Ik wil niks met u te maken hebben. De chef, anders roep ik hem zelf! CHEF!'
De chef: "Wat is hier aan de hand?'
'Meneer, ik vraag deze man een postzegel van een kwartje en hij verdomt het gewoon om het te geven. Waarom doet die man dat?'
"Ik zal het eens even voor u informeren! Is het waar, wat deze heer zegt, Van Deudekom?'
'Ja meneer!'
'En waarom doe jij dat, Van Deudekom?'
'Ik doe het expres, meneer!'
En waarom doe jij het expres, Van Deudekom?'
'Nou, die man is namelijk mijn kapper, ziet u! Als ik bij hem binnenkom en ik zeg: Wilt u alleen maar mijn haar knippen, dan zegt hij tegen mij altijd: Wilt u lotion, wilt u tandpasta, wilt u zeep, wilt u watten, wilt u eau de cologne…'

Bovenkant pagina
Wim Sonneveld startpagina