Wim SonneveldO, wat ben ik blij dat ik geboren ben in Holland

O, wat ben ik blij dat ik geboren ben in Holland
Holland met zijn malse koeien en zijn drasse grond
Holland is geen rubberland en Holland is geen wolland
Maar Holland is een waterland en dat is zeer gezond
Eenenvijftig weken regen, een week zonneschijn
Ja, wat is het zalig om een Hollander te zijn

Hoe charmant zijn hier de dorpen en de landerijen
Waar de landman vrees'lijk volijk met zijn ploeg vertoeft
Menig aardig meisje zit er in de deur te breien
Ieder lacht hier ongedwongen, niemand opgeschroefd
Wat een heerlijk toeval is het dat ik nolens volens
Ben geboren en getogen tussen watermolens

Graag mag ik een tochtje maken naar de bollenvelden
En ik hul mij gaarne in een oude klederdracht
't Is een pretje om te zwemmen in de Oosterschelde
Niets ook evenaart de Veluwzoom in kleurenpracht
Nederland! Nee nooit zal iemand mij kunnen verhinderen
Op jouw kaas verliefd te zijn en op jouw frisse kinderen

In de steden zijn de grachten en de rondvaartboten
Die getuigen van een bloeiend vreemdelingverkeer
Hier wordt van amusement en van cultuur genoten
En er heerst een prettige geraffineerde sfeer
Lezend in Corsari, luisterend naar Max van Praag
Denk ik dikwijls: Holland, o, ik mag je toch zo graag

Waar je wordt gekritiseerd door vijftig bloedverwanten
En door zevenhonderd comites wordt ingelijfd
Waar men honderdtwaalf religies heeft en in de kranten
Zo per week twaalfduizend ingezonden stukken schrijft
Is het leven op zijn minst genomen toch actief
En wel zeer geanimeerd. Ja, ik heb Holland lief

O, wat ben ik blij dat ik geboren ben in Holland
Als ik zo eens een voor een zijn vele charmes zie
Roep ik steeds uit volle borst: "Ja, Holland is een dol land
Holland is mijn vaderland en heeft mijn sympathie
En een wieg in Hollands aarde wordt eens mijn graf
Dan heeft Holland mij voorgoed
En dan ben ik van Holland af

Bovenkant pagina
Wim Sonneveld startpagina