Sportdranken wetenschappelijk onderzocht


Pakweg 25 jaar geleden was er nog geen sprake van ‘sportdranken’. Tegenwoordig zijn ze een heel normaal verschijnsel geworden, niet alleen in de topsport maar ook in de breedtesport. Ze worden overigens vaak gebruikt door mensen die niet of nauwelijks actief zijn. De producenten claimen dat hun drank het prestatievermogen verbetert en het herstel bevordert. Omdat er tal van sportdranken op de markt zijn, maken de vele claims het voor de consument niet eenvoudig om een juiste keuze te maken. Begeleiders krijgen dan ook veel vragen over sportdranken. Werken deze dranken echt? Of kan men net zo goed water of vruchtensap drinken? Waar moet men op letten bij de keuze van een sportdrank? Zijn bepaalde dranken beter dan andere? Deze en andere vragen worden in dit dossier beantwoord.

Recent werden een groot aantal sportdranken die op de Europese markt verkrijgbaar zijn vergeleken voor wat betreft koolhydraatgehalte, osmolaliteit, zuurgraad en diverse andere factoren. Dit dossier geeft een samenvatting van de voornaamste bevindingen van dit onderzoek dat uitgevoerd werd aan de universiteit van Birmingham (UK).

In het voorbije decennium heeft de wetenschap niet stilgestaan zodat de kennis met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van sportdranken sterk toegenomen is. Deze bijdrage beperkt zich enkel tot sportdranken die tijdens de inspanning gebruikt worden. Deze moeten snel door het lichaam opgenomen kunnen worden, geen maagdarmklachten veroorzaken, rehydreren, energie leveren en bovendien nog lekker smaken ook. In een andere bijdrage zal ingegaan worden op de ‘hersteldranken’. Deze zijn bedoeld om nŗ de inspanning gebruikt te worden en hebben tot doel de koolhydraatvoorraden in het lichaam zo snel mogelijk aan te vullen.

Onderzoek
De laatste 10-15 jaar is er enorm veel onderzoek gedaan naar de effecten van koolhydraatrijke dranken op de stofwisseling tijdens inspanning en het prestatievermogen. Ofschoon een relatie tussen voeding en prestatie al werd gesuggereerd door Hippocrates (360 voor Christus), is gestructureerd onderzoek pas laat op gang gekomen. Het eerste onderzoek waarin iets gebruikt werd wat op een sportdrank lijkt was in 1923 toen tijdens de Boston marathon aan een aantal lopers een koolhydraatoplossing dronken. Het bleek dat de lopers die deze drank kregen beter in staat waren om hun bloedsuikerspiegel op peil te houden. Pas in de jaren ‘80 werd er meer vooruitgang geboekt en werd duidelijk aangetoond dat koolhydraatdranken de duurprestatie van meer dan 2 uur konden verbeteren.
Ook werd aangetoond dat dehydratie tot prestatiedaling leidt en dat dit kon worden voorkomen met bepaalde dranken. Daarna heeft het onderzoek zich meer specifiek gericht op het optimaliseren van deze dranken: welke soort koolhydraten, hoeveel en wanneer moet de inname gebeuren.
Tegelijkertijd werden onderzoeken uitgevoerd naar de maagledigingssnelheid en de absorptiesnelheid van verschillende dranken.

Tabel 1: maximaal aanbevolen hoeveelheden koolhydraten in sportdranken
Fructose (a)
Glucose (b)
Sucrose
Maltose
Maltodextrines
Zetmeel (c)
35 g/L
55 g/L
100 g/L
100 g/L
100 g/L
100 g/L

(a) Fructose ingenomen in grotere hoeveelheden kan maag-darmproblemen veroorzaken zal ook de osmolaliteit erg hoog maken
(b) Glucose in grotere hoeveelheden zal de drank hypertoon maken
(c) Dit geldt alleen voor oplosbaar zetmeel (amylopectine). Het gebruik van onoplosbaar zetmeel (amylose) wordt volledig afgeraden.

Meer recentelijk werd aangetoond dat koolhydraatrijke dranken ook het prestatievermogen bij korter durende inspanningen van ongeveer een uur kan verbeteren (Jeukendrup et al 1998).
De vraag of sportdranken het duurprestatievermogen kunnen verbeteren kan daarom unaniem met ja beantwoord worden. Meer informatie kan gevonden worden in een eerder artikel in Bodytalk (nr. 198). In wat volgt wordt nagegaan over welke bestanddelen en eigenschappen een sportdrank zou moeten beschikken.

De ingrediŽnten
De ingrediŽnten van een sportdrank zijn water, koolhydraten en elektrolyten. Elektrolyten zijn mineralen zoals Natrium (Na+), Kalium (K+), Magnesium (Mg2+), Chloor (Cl-) en hebben een elektrische lading. Andere substanties worden vaak toegevoegd, maar dat is grotendeels om de smaak van de drank of de houdbaarheid te verbeteren (bv. citroenzuur). De dranken verschillen niet alleen in de soort koolhydraten en elektrolyten, maar ook in de respectievelijke hoeveelheden die ze ervan bevatten. Belangrijke eigenschappen van een drank zijn de osmolaliteit en de zuurgraad. Helaas worden deze niet altijd vermeld op de verpakking. Het Human Performance Laboratory aan de Universiteit van Birmingham (UK) deed deze metingen op een gamma van dranken. In de bespreking wordt vooral ingegaan op het koolhydraatgehalte, het soort koolhydraten, de osmolaliteit en de zuurgraad. Gegevens over elektrolytgehaltes kunnen hier (nog) niet worden gepresenteerd.

Tabel 2: verschillende in Europa verkrijgbare sportdranken en hun koolhydraatgehaltes. Het lichtblauwe gekleurde gebied geeft de optimale concentratie weer voor de sportdrank.

Merk
Performance
Nutricia Extra
Multipower
Leppin
Lucozade
Isostar
Enervit
Red Devil
Lucozade
Performance
Vitargo
Enervit
Red Bull
FM
SIS
Leppin
H5
London Marathon
Hypotoon
Bio-Synergy
Maxim
SIS
Isostar
Maxim
Rauch
H5
Vitargo
Red Card
Enervit
Isostar
Hypotonic
Hypotonic
Lucozade
Gatorade
Enervit
SIS
Spar
Allsports
Nutricia
H5
Multipower
H5
Bio-Synergy
Multipower

Drank
Energizer+
Energie
Carbo power
Carbo Load
Original Energy
Long Energy
R2 Sport
Energie Drank
Solstice
Explosive Punch
Energy (herstel)
Energy Drink (blikje)
Redd Bull
Dextrain
PSP
Training formule
Energysource
Liquid power
Cyclone
Pure Nrg (isotoon)
Energie
REGO
Isostar
Electrolyte
Isotoon
Isotoon
Energy drink
Extended Energy
Sport Drank
Isostar
Hy-sport
Impulse
Isotoon (flesje)
Thirst Quencher
Enervitene
GO
Sinaasappelsap
SR3
Extran Hypotoon
Hydrosource(Isotoon)
Red Kick
Hydrosource
Essential Sports Fuel
Slim'n fit
Poeder of
vloeibaar

vloeibaar
concentraat
vloeibaar
poeder
vloeibaar
poeder
poeder
vloeibaar
vloeibaar
vloeibaar
poeder
vloeibaar
vloeibaar
poeder
poeder
poeder
poeder
poeder
vloeibaar
poeder
poeder
poeder
poeder
poeder
vloeibaar
poeder
poeder
vloeibaar
vloeibaar
vloeibaar
vloeibaar
vloeibaar
vloeibaar
vloeibaar
poeder
poeder
vloeibaar
poeder
poeder
concentraat
vloeibaar
concentraat
poeder
vloeibaar
Concentratie
(%)

49.0
40.0
23.0
19.2
17.0
16.9
16.0
15.0
14.9
12.6
12.0
12.0
11.3
10.0
9.9
9.8
9.7
9.7
9.1
8.6
8.0
7.8
7.7
7.4
7.3
7.2
7.2
7.1
7.0
6.8
6.7
6.7
6.4
6.0
5.8
5.4
5.2
4.5
4.4
4.3
4.0
3.0
2.9
0.0
Concentratie
(g/L)

490
400
230
192
170
169
160
150
149
126
120
120
113
100
99
98
97
97
91
86
80
78
77
74
73
72
72
71
70
68
67
67
64
60
58
54
52
45
44
43
40
30
29
0

Soorten koolhydraten
De meest voorkomende koolhydraten in sportdranken zijn glucose, fructose en maltodextrines. Een aantal dranken bevatten ook zetmeel (bv. Isostar Long Energy) of sucrose (bv. Gatorade). Maltodextrine is een goede koolhydraatbron omdat het minder effect heeft op de osmolaliteit dan glucose (zie verder) en omdat het bijna geen smaak heeft. Fructose heeft een zoete, fruitige smaak, maar heeft als nadeel dat het maag-darm problemen veroorzaakt wanneer het in grotere hoeveelheden wordt geconsumeerd. Daarnaast wordt fructose ook minder snel geoxideerd in het lichaam. Dat geldt ook voor amylose wat we daarom ook nooit in sportdranken aantreffen. Kort samengevat: maltodextrines en glucose zijn de beste energiebronnen en deze moeten het hoofdbestanddeel van de koolhydraten vormen. Een kleine hoeveelheid fructose wordt vaak toegevoegd voor de smaak. Te grote hoeveelheden van de enkelvoudige koolhydraten kan zorgen voor een te hoge osmolaliteit (zie hieronder).

Koolhydraatgehalte: dorstlesser versus energiedrank
Sportdranken worden vaak in twee categorieŽn ingedeeld: dorstlessers en energiedranken (ook vaak “voeding” genoemd). Het verschil zit hem uitsluitend in het koolhydraatgehalte. Wanneer een drank 40 tot 80 gram koolhydraten per liter bevat, wordt het een dorstlesser genoemd, wanneer een drank 80-200 gram koolhydraten bevat spreekt men van een energiedrank. De term “dorstlesser” is overigens misleidend want deze dranken zullen de dorst niet lessen en zelfs dorstgevoelens oproepen vanwege hun relatief hoge zoutgehalte.
Onderzoeken hebben duidelijk aangetoond dat men een minimaal een bepaalde hoeveelheid koolhydraten moet innemen wil de drank een effect hebben op de prestatie. Minder dan 20 gram koolhydraten per uur heeft geen effect. Omdat er maximaal 60-70 gram koolhydraten per uur uit een drank verbruikt kunnen worden, wordt algemeen aangeraden om 60- 70 gram koolhydraten per uur te nemen (Jeukendrup en Jentjens, 2000).
Dranken die meer dan 50 gram enkelvoudige suikers (zoals glucose en fructose) per liter bevatten remmen de maaglediging. Energiedranken (>80 gram koolhydraten per liter) remmen dus in alle gevallen de maaglediging.
Zowel dorstlessers als energiedranken kunnen genoeg energie (koolhydraten) leveren tijdens inspanning. In het geval van de dorstlesser moet er wel een aanzienlijke hoeveelheid gedronken worden. Het nadeel van een energiedrank is dat deze de maaglediging kan remmen en daardoor de vochtopname kan remmen. Energiedranken zijn daarom alleen geschikt in situaties met minimaal vochtverlies (bv. koud weer). Als men de onderzoeksresultaten samenvat komt men tot de vaststelling dat een drank die 60 tot 80 gram koolhydraten per liter bevat in veel gevallen ideaal is voor de aanvoer van zowel vocht als energie.


Tabel 3: osmolaliteit van verschillende sportdranken
Company
Bio-Synergy
Multipower
SIS
FM
Leppin
SIS
H5
Hypotonic
Hypotonic
Enervit
H5
Nutricia
Maxim
Hypotonic
Nutricia
Multipower
Performance
SIS
Bio-Synergy
Lucozade
Leppin
Isostar
H5
Isostar
Garorade
Isostar
Enervit
Allsports
Red Card
Enervit
Rauch
Performance
London Marathon
Coca-Cola
Enervit
Spar
Red Bull
Performance
Enervit
Multipower
Enervit
Lucozade
Lucozade
Red Devil
Nutricia
Performance
Drink
Essential Sports Fuel
slimnfit
PSP
Dextrain
Training formule
GO
Energysource
Impulse
Hy-sport
Enervitene
Hydrosource(Isotoon)
Extra Hypotoon
Electroliet
Cyclone
Extran Hypotoon
Red Kick
Carbo Energizer
REGO
Pure Nrg (Isotoon)
Isotoon (fles)
Carbo Load
Isostar
Isotoon
Long Energy
Thirst Quencher
Isostar
SportDrink-Professional
SR3
Extended Energy
Sport Drank
Isotoon
Carbo Recup Fast
Liquis power
Coca cola
Enervit G
Sinaasappelsap
Red Bull
Explosive Punch
Energie Drank (blikje)
Carbo power
R2 Sport
Original Energie
Solstice
Energie Drink
Extran Energie
Energizer+
mOsm/L
54
66
78
85
135
139
157
189
191
191
197
202
208
208
223
231
252
258
258
263
263
272
278
290
316
328
334
338
338
355
368
371
400
411
436
603
608
680
747
757
909
973
1059
1091
1212
2319


Osmolaliteit
Een andere belangrijke factor is de osmolaliteit. De osmolaliteit duidt op het aantal deeltjes in een drank. Een hoge osmolaliteit betekent dat er veel deeltjes in zitten. Een drank met een hoge osmolaliteit noemen we hypertoon. Een drank met evenveel deeltjes als het bloed (290 mOsm/L) noemen we isotoon en een drank met minder deeltjes dan ons bloed noemen we hypotoon.

De osmolaliteit van een drank kan een effect hebben op de maaglediging. Een hypertone drank zal langer in de maag blijven en daardoor minder vocht toevoeren dan een isotone of hypotone drank.

Normaal gesproken neemt door een toename van het koolhydraatgehalte ook de osmolaliteit toe. In een recent onderzoek werd echter de osmolaliteit van dranken veranderd zonder de koolhydraatconcentratie te beÔnvloeden. Alle dranken bevatten 60 gram koolhydraten per liter en de osmolaliteiten varieerden van 240- 390 mosm/L. Binnen dit bereik werden geen verschillen in maaglediging gevonden. Op basis van eerder onderzoek mag men echter concluderen dat boven 390 mosm/L de maaglediging sterk negatief beÔnvloed wordt. Dranken met een hele hoge osmolaliteit moeten daarom vermeden worden, zeker in warme weersomstandigheden.

Een hoge osmolaliteit van de drank is ook in verband gebracht met maagdarmproblemen. Dit is een bijkomende reden om sterk hypertone dranken te vermijden. Op basis van dit gegeven kan men ook de mythe dat vruchtensap een goede en goedkope sportdrank is ontkrachten. De osmolaliteit van vruchtensappen is veel te hoog (500-1000 mOsm/L) opdat dit waar zou zijn. Vruchtensappen zijn geen goede sportdranken.

In Tabel 3 staan een aantal in Europa verkrijgbare dranken met hun osmolaliteit. Deze werden gemeten in het Human Performance laboratorium aan de Universiteit van Birmingham.

De aandachtige lezer zal opmerken dat de gemeten osmolaliteiten niet altijd overeenkomen met de vermelding op de verpakking. Dit kan verklaard worden doordat de osmolaliteit van een drank kan veranderen over tijd.

Over het algemeen neemt de osmolaliteit van een drank toe naarmate deze ouder wordt. Grotere koolhydraatdeeltjes vallen uit elkaar in meerdere kleine deeltjes. De meeste fabrikanten houden hier rekening mee en ze zorgen dat de osmolaliteit op het moment dat een drank gekocht wordt ongeveer klopt met die op de verpakking.

In een aantal gevallen werden echter dranken gemeten die zeer hypertoon waren maar die volgens de verpakking isotoon zouden moeten zijn.


Natrium
Natrium is een ander belangrijk bestanddeel van een sportdrank. Het heeft verschillende functies. Ten eerste verbetert het de waterabsorptie. Dat komt omdat natrium en koolhydraten samen geabsorbeerd worden in de darmen. Voor de absorptie van elke molecule glucose is een molecule natrium nodig. Wanneer glucose en natrium over de darmwand worden getransporteerd gaat dit gepaard met een beweging van water in dezelfde richting (osmose). Natrium en glucose trekken als het ware water met zich mee.

Een tweede rol van natrium is dat de opwekking van het dorstgevoel en daardoor aanzet tot drinken. Tot slot zorgt natrium er ook voor dat vocht beter wordt vastgehouden in het lichaam. De laatste twee factoren zijn hťťl belangrijk omdat die ervoor zorgen dat er meer gedronken wordt en dat dit water ook wordt opgeslagen in de cellen en niet verloren gaat via urineproductie.

Als men alleen water zou drinken tijdens inspanning dan zou dit de natrium concentratie in het bloed doen dalen met als gevolg dat er minder anti-diuretisch hormoon (ADH) wordt uitgescheiden. Dit hormoon remt - zoals de naam het laat vermoeden- de urineproductie. Een daling van het anti-diuretisch hormoon zorgt dus voor een toename van de urineproductie en dus ook een toename van vochtverlies. Wanneer natrium wordt toegevoegd aan een drank zal de natriumconcentratie in het bloed gehandhaafd blijven en zal de urineproductie niet verder worden gestimuleerd. Kortom vocht worst beter vastgehouden.

Vaak wordt aangeraden om de hoeveelheid natrium die verloren gaat via zweten aan te vullen. Onderzoeken hebben aangetoond dat de natriumverliezen tijdens inspanning tussen de 400 en 1100 mg per liter zweet bedragen (Zie Tabel 4). De inname van natrium zou daarom ook tussen de 400 en 1100 mg moeten liggen. Teveel natrium daarentegen kan de maaglediging vertragen door een toename van de osmolaliteit. Het is daarom af te raden om tijdens inspanning een drank met meer dan 1100 mg/L natrium te drinken.

Tabel 4: aanbevolen maximale elektrolytgehalte voor sportdranken (bedoeld voor inname tijdens inspanning).
  Aanbevolen maximale hoeveelheid
 
in zweet
Percentage
absorptie

in de darmen
 
Natrium
Chloor
Kalium
Calcium
Magesium
(mg/l)
413-1091
533-1495
121-225
13-67
4-34
(%)
100
100
100
30
35
(mg/l)
1100
1500
225
225
100
Bron: Brouns and Kovacs. Trends in Food Science & Technology 8: 414-421, 1997


Tabel 5: zuurgraad van verschillende in Europa verkrijgbare sportdranken.
Merk
SIS
Bio-Synergy
Allsports
Leppin
Performance
FM
Enervit
Spar
H5
Enervit
Isostar
Enervit
Isostar
Isostar
Multipower
Rauch
Lucozade
Lucozade
Hypotonic
Hypotonic
H5
Multipower
Red Bull
Performance
Multipower
Leppin
H5
Gatorade
Hypotonic
Red Card
Nutricia
Bio-Synergy
SIS
Enervit
Enervit
Vitargo
H5
Vitargo
Performance
Red Devil
Enervit
London Marathon
London Marathon
Lucozade
SIS
Nutricia
Coca-Cola
Nutricia
Maxim
Performance
Maxim
Drank
REGO
Essenetial Sports Fuel
SR3
Caebo Load
Carbo Energizer
Dextrain
Sport Drink-Professional
Sinaasappelsap
Hydrosource (isotoon)
Sport Drink
Isostar
R2 Sport
Isostar
Long Energy
Red Kick
Isotoon
Isotoon (fles)
Solstice
Cyclone
Impulse
Isotoon
slimnfit
Red Bull
Carbo Recup Fast
Carbo Power
Training formule
Energysource
Thirst Quencher
Hy-sport
Extended Energy
Extran Hypotonic
Pure Nrg (isotonic)
GO
Enervit G
Enervitene
energie (herstel)
Hydrosource
Energy drank
Explosive Punch
Energie Drank
Energie Drank (blikje)
Liquid power (poeder)
Liquid power (liquid)
Oroginal Energie
PSP
Extran Hypotoon
Coca Cola
Extran Energie
Electrolyte
Energizer+
Electrolyte
Zuurgraad (pH)
6.2
6.0
5.4
4.5
4.3
4.1
4.0
3.9
3.9
3.7
3.7
3.7
3.7
3.5
3.5
3.5
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.2
3.2
3.1
3.1
3.1
3.0
3.0
2.9
2.9
2.9
2.8
2.8
2.8
2.8
2.7
2.7
2.7
2.7
2.6
2.6
2.5
2.4
2.4
2.3

Andere elektrolyten
Sportdranken bevatten vaak andere elektrolyten maar deze zijn minder belangrijk dan natrium. Inname van te veel elektrolyten verhoogt onnodig de osmolaliteit met mogelijke maagdarmproblemen tot gevolg. Als men zweet verliest men automatisch een aantal elektrolyten (o.a. Natrium, Calcium, Kalium, Magnesium en Chloor). Deze kunnen via een sportdrank gemakkelijk worden aangevuld, maar dit is niet noodzakelijk! De verliezen van elektrolyten blijven relatief klein en zijn zeer klein in verhouding tot het vochtverlies.
De maximale hoeveelheid elektrolyten die in een drank zou moeten zitten is gelijk aan de verloren gegane hoeveelheid met het zweet. Zo is bijvoorbeeld de aangeraden hoeveelheid kalium in sportdranken is 121- 225 mg per liter. Er zijn sportdranken op de markt die meer dan 5 keer zoveel kalium bevatten!
Meer elektrolyten opnemen dan de hoeveelheid die men verloren heeft via zweten heeft geen zin. Minder is aan te raden omdat de osmolaliteit dan lager is.

Vitamines
Iemand die veel sport kan een verhoogde vitaminebehoefte hebben. Moet men daarom bijkomend vitamines opnemen via een sportdrank? Het antwoord is duidelijk : neen! Men haalt geen enkel voordeel uit de aanvulling van vitamines via een sportdrank. Een vitaminetekort ontstaat niet binnen een tijdsspanne van uren, maar van weken.
Bovendien is er een inadequate voeding nodig om een vitaminetekort op te wekken. Een sporter kan zijn vitamines gewoon via een goed uitgebalanceerde en normale voeding aanvullen.
Er is geen enkel effect van vitamineopname tijdens een inspanning op het prestatievermogen. Wel draagt het bij aan een hogere osmolaliteit van de drank.
Op basis van wat hierboven reeds beschreven werd, kan men dat best voorkomen. Kortom, als men een sportdrank kiest, kies er dan bij voorkeur ťťn zonder vitamines.

Zuurgraad
Vaak wordt citroenzuur of andere organische zuren toegevoegd aan een sportdrank om de smaak te verbeteren. Deze organische bestanddelen voorkomen ook dat microbiologische organismen zich ontwikkelen in de drank en daardoor blijft de drank ook langer houdbaar. VAnuit een fysiologisch standpunt is er geen enkel voordeel van een grotere hoeveelheid zuur in de drank. Integendeel, een toegenomen zuurgraad zal de maaglediging remmen en er is ook wat anekdotisch bewijs dat een hoge zuurgraad (lage pH) maag-darmproblemen kunnen veroorzaken. Bovendien is een hoge zuurgraad ook voor het gebit niet aan te raden. Het lijkt erop dat hoe minder zuur de drank is, hoe sneller de maaglediging en dus de aanvoer van koolhydraten en water.
De dranken bovenin Tabel 5 genieten daarom de voorkeur.

De ideale sportdrank tijdens de sportbeoefening

  • smaakt goed
  • bevat 60 tot 80 gram koolhydraten
  • 40-110 mg% natrium
  • 12-22,5 mg% kalium
  • heeft een osmolaliteit van <500 mOsmol/l
  • bevat geen andere toevoegingen (gas, cafeÔne, alcohol, vitamines, ...).

Conclusies en aanbevelingen
In deze bijdrage werden een aantal elementen aangekaard waar men bij de keuze voor een goede sportdrank op zou moeten letten. Op basis van een analyse van de zuurgraad, osmolaliteit en koolhydraatgehalte werden de dranken gerangschikt. Het is echter niet de bedoeling om de dranken een kwaliteitsoordeel mee te geven en de beste dranken te rangschikken van 1 tot 10. Daarvoor zijn 2 redenen.

Ten eerste werden de dranken (nog) niet geanalyseerd op elektrolytgehalte en is er een deel van de informatie daarom nog niet beschikbaar. Ten tweede moet men als lezer zelf een beslissing nemen op basis van een zeer belangrijk gegeven (wat nog niet besproken werd), namelijk de smaak. Er zijn een aantal sportdranken die qua samenstelling quasi overeenkomen, de osmolaliteit zit binnen een goed bereik alsook de zuurgraad. Het grote verschil tussen deze dranken blijkt de smaak. Het is uitermate belangrijk dat een sportdrank goed smaakt. Wanneer men met tegenzin drinkt, is de kans groot dat men onvoldoende drinkt. Dit komt de vocht- en koolhydraatinname op den duur niet ten goede. Daarnaast worden sommige dranken door de ene atleet uitstekend verdragen, maar bij een andere atleet kan dezelfde drank aanleiding geven tot maagdarmproblemen.
Zeker voor duursporters (die vaak een grote hoeveelheid drank verwerken) is het ook goed om af en toe eens van smaak te wisselen. Gebruik daarom de tabellen en de instructies om een drank te vinden met een goede samenstelling en laat de uiteindelijke keuze van de individuele smaak afhangen.

Tot slot
In BelgiŽ is het marktaanbod qua sportdranken zeer gevarieerd en verschilt dit sterk van verkooppunt (distributie, sportspeciaalzaak of fitnesscentrum). Alhoewel aan het nut van deze dranken niet meer moet getwijfeld worden, blijkt uit een marktonderzoek door Censydiam dat de meeste Belgen niet overtuigd zijn van het belang van drinken tijdens het sporten. Er is dus blijkbaar nog heel wat nood aan een goede voorlichting op dit vlak.

Met dank aan aan Body Talk

Dankwoord Dit artikel kwam tot stand met behulp van de medewerking van Luke Moseley en Roy Jentjens die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het verzamelen van de benodigde informatie. Graag bedankt de auteur alle fabrikanten die hun medewerking verleend hebben aan dit project.
Bovenkant pagina
Medisch overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 17.12.2003