Legionellabacterie

Wat is de Legionellabacterie?
Er zijn meerdere soorten LegionellabacteriŽn, die ook verschillende ziektebeelden kunnen veroorzaken. Alleen de Legionella Pneumophila kan de gevaarlijke veteranenziekte veroorzaken. De veteranenziekte begint met hoofdpijn, spierpijn en een ziek gevoel, gevolgd door longontsteking met koorts boven de 39įC. De patiŽnt hoest en is soms kortademig; soms is er sprake van diarree en braken. De veteranenziekte is goed te behandelen door directe toediening van antibiotica. Omdat de symptomen in eerste instantie veel op een gewone griep lijken, wordt de ziekte echter niet altijd op tijd herkend, met alle ernstige gevolgen van dien. Besmetting met de legionellabacterie vindt plaats via de longen, waarschijnlijk door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, die in de lucht verspreid zijn.

Waar ligt het grootste gevaar voor sportaccommodaties?
De Legionellabacterie komt voor in zoet water en vermenigvuldigt zich het snelst in stilstaand leidingwater met een temperatuur tussen de 25 en 55įC. Het grootste gevaar zit dus in het warmwatersysteem, zeker als er lange leidingen zijn en plaatsen waar het water stilstaat. Om te achterhalen of er bij u sprake is van de aanwezigheid van de legionnellabacterie, moet u de kwaliteit van het douchewater laten analyseren. Dit kan bij dezelfde laboratoria waar waterleidingbedrijven gebruik van maken, zoals het KIWA of gespecialiseerde adviesbureaus.

Welke maatregelen kunnen we nemen als de Legionellabacterie wordt ontdekt?
Is de Legionellabacterie aangetroffen, laat dan de warmwaterleidingen reinigen en ontsmetten door een gespecialiseerd (waterleiding)bedrijf. Zo wordt niet alleen de aanwezige LegionellabacteriŽn gedood, maar wordt ook de aanslag aan de binnenzijde van de leidingen verwijderd. Zonder aanslag is er geen voedingsbodem meer voor verdwaalde bacteriŽn. Om een (nieuwe) besmetting met legionella bacteriŽn te voorkomen, is het verstandig een erkend installatiebedrijf de boiler te laten instellen boven de 60įC. Laat daarbij ook de capaciteit van de warmwaterbuffer beoordelen. De boiler moet voldoende buffercapaciteit hebben om alle douches en andere tappunten tien minuten met heet water (temperatuur hoger dan 60įC) door te spoelen. Als de capaciteit niet voldoet, is de kans groot dat de watertemperatuur in de boiler onder de 60įC daalt, waardoor er dus LegionellabacteriŽn in het warmwatersysteem terecht kunnen komen. Heeft de boiler onvoldoende capaciteit, vervang hem dan. Bij het doorspoelen met heet water, moet u op een aantal dingen letten. Als het warmwatersysteem dode (bijvoorbeeld gedeeltelijk afgekoppelde) leidingen kent, stroomt het water daar nauwelijks door en kan de Legionella alsnog overleven.

Iets heel anders: vergeet na het doorspoelen nooit de thermostaatregelaar weer terug te draaien. Dat kan namelijk tot hele vervelende ongelukken (brandwonden) leiden. Datzelfde gevaar bestaat als uw douches drukknoppen hebben. Voor het doorspoelen moet iemand deze knoppen tien minuten lang ingedrukt houden. Gezien de hoge watertemperatuur kan ook dat gevaarlijke situaties opleveren.

Tot slot: als er sprake is van een lange toevoerleiding naar de douches of van een circulatieleiding, moet u de thermostaatregelaar vlak bij de douches (laten) plaatsen (dus niet vlak bij de boiler). Uiteraard moet ook deze leiding met water van meer dan 60įC worden doorgespoeld. Heeft u alle maatregelen genomen en is het warmwatersysteem legionellavrij bevonden, dan is het verstandig om regelmatig het laboratoriumonderzoek te herhalen.

Waar vind ik meer informatie?
Voor algemene informatie over Legionella kunt u terecht bij de Postbus Infolijn (0800) 80 51, bij de Publieksvoorlichting VWS (070) 340 78 90 of op de internetsite www.minvws.nl en www.minvrom.nl.
Voor aan analyse van de waterkwaliteit en een vervolgadvies kunt u het beste contact opnemen met uw waterleidingbedrijf.

Bovenkant pagina
Medisch overzicht
Startpagina