Gezond leven is voor iedereen            
Beroerte risicotest

Beroerte, de grootse kopzorg van nu.
Stelt u zich eens voor dat uw leven van het ene op het andere moment ingrijpend verandert door ... een beroerte. U had er natuurlijk alles aan willen doen om dat te voorkómen. Deze test stelt geen diagnose, maar geeft u een indicatie over uw leefwijze zodat u, indien dat nodig is, deze kunt verbeteren. Misschien is de kans dat ú een beroerte krijgt niet zo groot. Maar waarom zou u extra risico lopen als u er zelf wat aan kunt doen om de kans op een beroerte te verkleinen en misschien wel te voorkómen? Bovendien een gezonde manier van leven is niet alléén goed voor uw bloedvaten! De Nederlandse Hartstichting heeft deze test speciaal ontwikkeld in het kader van haar campagne over beroerte in 1997-1998.

Beroerte, wat is dat?
Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 24.000 mensen getroffen door een beroerte. Beroerte is (na hartziekten en kanker) de derde doodsoorzaak in ons land en de belangrijkste oorzaak van invaliditeit. Een beroerte is een vaatziekte, die ontstaat doordat een slagader in de hersenen wordt afgesloten door een bloedstolsel (herseninfarct, 80% van de gevallen) of doordat een bloedvat knapt en er bloed vrijkomt in de hersenen hersenbloeding, 15% van de gevallen), (restgroep, 5% van de gevallen). Het gevolg is dat een deel van de hersenen te weinig zuurstof ontvangt, waardoor hersencellen kunnen beschadigen of afsterven. Veelal leidt dit tot blijvende lichamelijke en geestelijke gevolgen.

Test uw risico
De volgende vragen gaan over risicofactoren voor een beroerte. Beantwoord alle vragen en klik daarna op "Test uitslag", voor de uitkomst.

Sigaretten roken
1. Rookt u of heeft u ooit gerookt? Nee ga naar vraag 4
Ja ga naar vraag 2
2. Heeft u het laatste jaar nog gerookt? Nee ga naar vraag 4
Ja ga naar vraag 3
3. Hoeveel sigaretten rookt(e) u per dag? 0 t/m 10 ga naar vraag 4
11 of meer ga naar vraag 4

Alcohol
4. Drinkt u alcoholhoudende dranken? Nee ga naar vraag 7
Ja ga naar vraag 5
5. Hoeveel glazen alcohol drinkt
u gewoonlijk per dag?
1 à 2 ga naar vraag 7
3 of meer ga naar vraag 6
6. Komt het wel eens voor dat u
meer dan 20 glazen alcohol op
één dag drinkt?
Nee ga naar vraag 7
Ja ga naar vraag 7

Gewichtswijzer
7. Door uw gewicht in kilo's te delen door het kwadraat van uw lengte in meters kunt u bepalen of u een gezond gewicht heeft:
Met uw gewicht in kg, en uw lengte in cm. geeft dat
Is deze waarde:
kleiner dan 18.5: dan bent u te mager
tussen 18.5 en 25: dan heeft u een gezond gewicht
tussen 25 en 30: dan heeft u een te hoog gewicht, er is een risico voor uw gezondheid indien er nog een risicofactor aanwezig is
groter dan 30: er is sprake van sterk overgewicht, er is een duidelijk verhoogd risico op ziekten

Voeding
8. Eet u weinig zout? Met andere woorden: voegt u niet meer dan een halve theelepel keukenzout per persoon toe aan de maaltijd. Eet u minder dan 3 maal per week soep en zoute snacks. Belegt u minder dan de helft van uw boterhammen met kaas of gezouten vleeswaren (zoals worst, bacon, rauwe ham, rookvlees)?

Ja, ik eet weinig zout
Nee, ik eet veel zout
9. Eet u weinig vet? Met andere woorden;
gebruikt u dagelijks (dieet)margarine in plaats van roomboter, 30+ kaas in plaats van 48+ kaas, magere en halfvolle zuivelproducten in plaats van volle zuivelproducten, magere vleessoorten in plaats van vette vleessoorten en bakt u in olijf- of zonnebloemolie in plaats van in roomboter of frituurvet (in harde vorm)?

Ja, ik eet weinig vet
Nee ik eet gemiddeld vet
Nee ik eet veel vet

Beweging
10. Doet u regelmatig (minimaal 5 maal per week een half uur) aan lichaamsbeweging, zoals sporten, wandelen, fietsen, tuinieren en/of schoonmaken? (Het maakt niet uit of u drie maal tien minuten, twee keer een kwartier lang of dertig minuten achtereen actief bent).

Ja, ik doe regelmatig aan lichaamsbeweging
Nee, ik doe weinig aan lichaamsbeweging

Bloeddruk
11. Weet u hoe hoog uw bloeddruk is? Het gaat hier om uw bovendruk.
Ja, mijn bovendruk is lager dan 130 mmHg
tussen 130 en 139 mmHg
tussen 140 en 149 mmHg
tussen 150 en 159 mmHg
hoger dan 160 mmHg

Nee, ik weet mijn bloeddruk niet


Niet beïnvoedbare factoren
12. Mensen met een hartziekte (bijvoorbeeld angina pectoris of een hartinfarct) hebben een verhoogde kans op een beroerte. Wordt u momenteel behandeld voor een hartziekte?

Nee of onbekend
Ja
13. Mensen met hartritme-stoornissen (atriumfibrilleren) lopen wat meer kans op een beroerte. Heeft u hier last van?

Nee of onbekend
Ja
14. Bij patiënten met suikerziekte is de kans iets groter op een beroerte. Heeft u suikerziekte?

Nee of onbekend
Ja

Hoe herkent u de vóórtekenen van een beroerte?
Vóórtekenen worden TIA´s (Transient Ischaemic Attack) genoemd. Dit zijn tijdelijke doorbloedingsstoornissen in de hersenen. Een TIA treedt plotseling op en is binnen 24 uur weer verdwenen. Raadpleeg altijd uw huisarts bij één van de volgende verschijnselen:
  • wartaal spreken, niet meer uit de woorden kunnen komen of moeilijk spreken
  • dubbelzien of blindheid van één oog
  • éénzijdig krachtverlies of verlamming van een arm en/of been
  • scheeftrekkend gezicht, afhangende mondhoek
  • hevige draaiduizeligheid, coördinatie- en/of evenwichtsstoornissen.
15. Indien u vóórtekenen (TIA´s) heeft gehad, is er meer kans op een beroerte. Heeft u een TIA gehad?

Nee of onbekend
Ja

Leeftijd
16. Naar mate u ouder wordt, neemt het risico op een beroerte helaas toe. Dit verschilt iets voor mannen en vrouwen.
Hoe oud bent u? Man Vrouw
jonger dan 40 jaar
tussen de 40 en 64 jaar
tussen de 65 en 74 jaar
75 jaar en ouderExtra: beweging

Lichaamsbeweging heeft een gunstige invloed op uw bloeddruk, uw vaten en uw lichaamsgewicht. Onder bewegen wordt (naast sporten) ook verstaan: lichamelijke inspanningen zoals wandelen, fietsen, boodschappen doen, tuinieren en schoonmaken.
17. Beweegt u doorgaans minimaal 5 maal per week tenminste een half uur? Per dag mag dit ook twee maal een kwartier of driemaal 10 minuten achtereen zijn.

Nee
Ja
Hoe oud bent u? Man Vrouw
jonger dan 40 jaar
tussen de 40 en 64 jaar
tussen de 65 en 74 jaar
75 jaar en ouder


Bovenkant pagina
Medisch overzicht
Startpagina