De zchrijfmachine

Tegenwoordig zijn er computers, vroeger moest men het met schrijfmachines doen. Dat waren apparaten waarbij iedere letter een aan stangetje vastzat, en daar haperde nog wel eens iets, getuige onderstaand verhaal.

De zchrijfmachine
Nu ik alz beztuurzlid van de zportvereniging dagelijkz te maken heb met zchrijfmachinez wil ik u daarover eenz ietz meer vertellen.
De zchrijfmachine iz een prachtig inztrument. Men kan het in onze maatzchappij niet meer mizzen. Onlangz heb ik duz ook zo'n apparaat aangezchaft. Ik kon het voor een prikje kopen in een perzoneelzverkoop. Vijf euro iz echt niet veel voor zo'n mooi mechaniek.
Welizwaar doet één lettertje het niet, namelijk de Z van Zimon. Daarom gebruik ik de Z van zenuwen. Dat maakt bijna geen verzchil, en het iz nog bezt te lezen. Alz er maar niet meer gaat haperen, dan iz het nog niet zo elg. Veldlaaid, daal heb je het al. De L van lotzooi iz uitgevallen. Nu iz dat ook niet zo elg, want daal gebluik ik dan de L maal vool.
Ja, het iz welkelijk een plachtig inztlument om te bezitten. Het gaat veel vluggel dan zghlijven - vellek, dat iz niet zo leuk. Daal gaat de G van Golneliz ook al niet meel. Ik moet het inztlument togh maal eenz nakijken, want zo gaat tet …
Wel veldulleme, daal gaat de T van Tendlik. Tij zit muulvazt. Ik begim (alweel eem) togt te gelovem dat deze magtime miet zo bezt iz. Il moezt tet de tamdelaal maal eemz vlagem. Il begim te getofem dat il bedlogem bem, wamt tet begimt mu togt wel te elg te woldem.
Tet iz felzgtlillelul wamt tu doet tet buma miet meel. Tet iz eigemlul eem felzgtlillelul lot imztlumemt, il ga tet im de zloot gooiem. Tu doet tet miet wemzelul meel. Zomde fam die fuf eulo, il loop zoietz mooit meel

Naar Bovenkant pagina
Naar Jeugdpagina
Naar Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 01.11.2007