Fons Jansen


Zei ...

Daar waar sprake is van tegenstrijdigheid dat je woorden ten ene male verschillen van je daden, daar heerst onvermijdelijk chaos, daar heerst wanorde Krishnamurti

"Ik twijfel nooit", zei God, en hij was bang de mens slechts verzonnen te hebben

"Het is hier verboden voor forensen", zei de slak, en nam zijn huis mee op zijn rug

"Alleluja, wij zijn verlost", zei de EO, en bracht het telefoonnummer van de nazorg in beeld

"Als ik wartaal ga uitslaan, laat mij dan maar inslapen", zei de oude rijkaard, en de erfgenamen noemden het wartaal

"Waar dorst is moet een speen zijn", zei het biggetje, en noemde het instinct

"Ik lees expres niet met mijn gezicht naar het volk", zei de pastoor, en de kerk was leeg

"Als er na dit leven niks meer is", zei de dominee, "zal ik daar achteraf niet over zeuren"

"Ik wil een dag naar de bedriegertjes", zei de toerist, en hij bezichtigde het Catshuis

"Als je maar nooit gemengd trouwt", zei de vader, en de dochter ging samenwonen met een vriendin

"Ik wil het geluid van twee kokosnoten", zei de hoorspelacteur, en haalde een paard naar de studio

"In het Oosten staan mensen in de rij voor winkels om hun geld te kunnen ruilen voor voedsel" zei de man, en hij stond in de rij voor de giromaat om zijn eigen geld te kunnen innen

"Ik wil niemand tot last zijn", zei de zelfmoordenaar, en bezorgde iedereen schuldgevoel

"Ik wil uitsluitend beoordeeld worden op mijn prestaties", zei de echtgenoot, en hij maakte zijn vrouw zwanger

"Dit kan God nooit bedoeld hebben", zei de theoloog, en hij koos een andere bijbeltekst

"Concurrentie is juist goed", zei de middenstander, en hij werd doodgeconcurreerd

"Ik doe het zo goed mogelijk", zei de opvoeder, en hij deed het fout

"Nooit zal ik een verbetering tegenhouden", zei de conservatief, en hij verbood iedere verandering

"Daar komt een nudist", zei de parapluie, en hij zag een wandelstok

"Goed overleg is het halve werk", zei de ambtenaar, en hij overdacht 's morgens wat 's middags te doen

"De gasten willen naar huis", zei de gastvrouw, en zij gaapte

"Deze asperges zijn heerlijk", zei de Amerikaanse toerist, en hij deed er ketchup overheen

"Laat alles over aan de lieve Heer", zei de pastoor tegen de kraamvrouw, en zij overleed in het kraambed

"Dit is mijn domein", zei de voetganger, en hij zette zijn auto op het trottoir

"Ik vermaak al wat ik heb aan het weeshuis", zei de stervende, en liet twaalf kinderen na

"Nederland heb ik helemaal", zei Voorhoeve, en zette zijn postzegelverzameling weer in de boekenkast

"Hij heeft me voor geldwolf uitgemaakt", zei de notaris, en hij eiste een dwangsom van honderdduizend gulden

"Er heersen hier afgrijselijke ziektes", zei de apotheker, en hij kocht zich een tweede huisje

"Investeren is goed voor de werkgelegenheid", zei de ondernemer, en hij kocht honderd robots

"Politiek interesseert mij niet", zei de kunstenaar, en hij vroeg om subsidie

"Zo sta ik sterker bij de besprekingen over afschaffen", zei de generaal, en hij schafte aan

"Ik ben hier warm voorstander van", zei de opportunist, want hij kon 't niet tegenhouden

"Hier ben ik tegen", zei de pragmaticus, en hij kon 't niet voor elkaar krijgen

"We zijn zelf een minderheid", zei de Centrumpartij, en verliet het land

"Ze valt mee", zei de bruidegom, en hij viel met bruid en al de trap af

"Hier moet de schoorsteen tenslotte ook roken", zei de sigarenwinkelier, en hij rookte als een schoorsteen

"Geweldloosheid is toch wel 't mooiste", zei de kardinaal, en hij dineerde met de dictator

"Hou je vast aan het geloof", zei de dominee tegen de drenkeling, en hij ging de kansel op

"Dit kan onmogelijk door de beugel", zei het kamerlid, en hij deed een wetsvoorstel tot beugelvergroting

"De regeringsverklaring mist visie", zei De Vries, en hij stemde voor

Bovenkant pagina
Fons Jansen startpagina