Fons Jansen


Vrijer

Toen jij er nog niet was
Praatte ik me vrij uit angstig
Vluchtte ik weg uit gebonden
Bevrijdde me van mag niet
Ontdeed me van geketend
Vocht me los uit beklemd
Verlostte me van vroeger
Maar bleef een gevangene

Toen kwam jij
Borg me op in je huis
Ving me in je warmte
Spon me in met begrip
Sloot me op in je trouw
Bond me aan vroeger
Ketende me aan je liefde
En kijk
Ik voel me vrijer dan ooit

Bovenkant pagina
Fons Jansen startpagina