Fons Jansen


Conference: Telefoonscene

telefoon
Met de oecumenische inlichtingendienst
Vraagt u gerust, wij beantwoorden alles. U wilt gehuwd priester worden? Dan moet u niet de gewone opleiding volgen, want dan wordt u priester, u gaat trouwen en u wordt weer uit uw ambt gezet
Dat moet u anders aanpakken, meneer. U moet eerst dominee worden, dan trouwen en dan... juist meneer, dag meneer

krantje
Dit is interessant, een oecumenisch kerkblad, nieuwtjes van allerlei gezindten dwars door elkaar. Hier: het christelijk bureau voor zuigelingenzorg helpt nu ook andersdenkende baby's. En hier een overzichtje wat de Osservatore Romano heeft geschreven. Gek he, als de Osservatore vroeger iets schreef, hield iedereen zijn mond, want dat was heilig. En tegenwoordig zeggen we: Schrijf maar aan Osservatore. Schrijf maar an

telefoon
Oecumenische inlichtingendient
O juffrouw, wat een ouderwetse kwestie, dat is nog de kwestie Geelkerken, he
Kon de slang in het paradijs echt praten. Wat wilt u, het roomse of het protestantse antwoord? Het joodse
Het joodse is zo: de slang kon praten, want hij had geen handen. Dag juffrouw

telefoon
Oecumenische inlichtingendient
En wat zijn die klachten tegen de dominee? Dominee zwemt in zijn vrije tijd? O hij zwemt in zijn vrije tijd. Hij zwemt overdekt? Ja, dat zien ze boven toch
En wat wilt u nou doen? U wilt de NCRV gids opzeggen? Dan moet u hem helemaal uit uw hoofd leren
Dag, meneer. Die man is misschien christelijk hysterisch, weet je veel

krantje
Kijk, hier weer zo'n lijstje wie op zondag de voorganger zal zijn. Dat heb je altijd in protestantse blaadjes, zo laat dienst, voorganger die en die. Dat isniet eerlijk. Staat nooit bij wie er tegenwoordig in die functie is. Altijd de voorganger
Dit is een uitgekookte pastoor.: Wees oecumenisch, maar doe het wel in de Josefkerk
En een boeiende advertentie: Pastoor zoekt wegens teleurstelling een tweede meisje

telefoon
Ja? Zeker meneer, gereformeerden mogen zondags wel op de roltrap maar alleen naar beneden. O, u bent het zelf niet? U bent vrijzinng
Geeft niks, ben je gek, vrijzinnigen komen ook in de hemel. Alleen als waarnemer, maar goed. Dag meneer

krantje
Zozo, dat liegt er ook niet om, wat een schunnig plaatje. Dat zou je toch niet verwachten in een kerkblaadje. Wat smerig, ik kan er niet genoeg naar kijken.O, neem me niet kwalijk. Het is kunst, ik wist het niet, zeer mooi, zeer mooi
Moet je nou horen: de gelovigen die zo goed zijn knopen op de schaal te werpen, worden wel verzocht deze knopen zelf mee van huis te nemen en daarvoor niet de knopen van de knielkussens te gebruiken.Zeker een Schotse parochie
O, jakkes, morgen vasten- en onthoudingsdag. O, gelukkig, de krant vaneergisteren
En ziehier het wekelijkse Maleise woordje van een van de predikanten. Er zit een predikant in de redactie die heeft vrij veel Indonesiers in de wijk en die mensen spreekt hij dan toe in het Maleis. Een prachtige taal, maar ja, ze hebben sommige woorden niet en dan komen er steeds Nederlandse woorden voor inde plaats, dan schrik je altijd even. 'Alitampat koenoen serikat dan totok belijdenis soeki banda ajam limon dari Heidelbergse katechismus itoe delapan dari kabar baik dan malam verdommenis, amen.'
In Engeland is het erdoor - de vrouw in het ambt - kijk maar: had men hier tot nu toe alleen predikanten, thans kent men hier ook ladykanten.
Dit kan niet: heden kerkenbouwzondag, na de mis trekt de processie de kerk om

telefoon
Hoe laat u kunt biechten?
Waar gaat het over, mevrouw?
Daarmee kunt u gewoon op de vastgestelde uren. Dan is er toch niemand. Wat wilde u nog meer vragen? Ja
Nou kijk, als u twijfelt mag u het niet doen
Nee, dat leert de moraaltheologie uitdrukkelijk: in twijfelgevallen mag het nooit. O, u heeft het al gedaan. Dan is het niet erg. Wie twijfelt zondigt niet. Nee, ik dacht dat u van tevoren twijfelde. Mevrouw, u twijfelt maar een eind weg, als u het maar achteraf doet, dag mevrouw
En toch, er wordt wat afgetwijfeld tegenwoordig. Kent u het gebed van de moderne mens? "Heer, als u bestaat, red mijn ziel, als ik die heb."

Bovenkant pagina
Fons Jansen startpagina