Fons Jansen


Conference: Schooljongen

"Hier, me rekenboekie. "Iemand geeft vijf procent van zijn geld uit en houdt acht gulden minder over dan de helft van wat hij heeft uitgegeven, hoeveel geld had hij eerst." Waardeloos.
Onze meester stelt ook van die stomme vragen
Welke maand heeft achtentwintig dagen? Ik zeg elke maand
Nou hebben wij ook zulke oude meesters. Die willen ze in het rijksmuseum al niet meer hebben.
Onze meester begint helemaal kinds te worden. Dan vraagt-ie
Noem twee persoonlijke voornaamwoorden. Ik zeg: Wie ik? Hij zegt: Goed zo
In de Franse les vraagt-ie aan mij: Wat betekent je ne sais pas. Ik zeg: Ik weet het niet. Krijg ik een tien
En tegen me buurman zegt-ie: Geef jij nou eens een voorbeeld van een lidwoord
Die jongen doet het. Wordt een week van school gestuurd
Nou vraag ik je
Ze vergeten tegenwoordig dat onderwijzer een vak is. Meesterschap is vakmanschap

Weet je wat goed waardeloos is bij ons op school? Geschiedenis. Moet je allemaal oude feiten uit je kop leren.
Ik zeg altijd: Gebeurd is gebeurdpraten we niet meer over. Al dat ge-oha over de oude oertijd.
Zeggen ze: Ja maar vroeger vraten de mensen mekaar op. Ik zeg: Nou en? Nou kotsen ze mekaar weer uit

Wij hebben voor geschiedenis een aparte juffrouw. Me vader heeft toch de pest aan die juffrouw voor geschiedenis! Maar dat komt van de ouderavond, vorig jaar. Was zij tien jaar aan de school verbonden, moest me vader - namens de ouders - haar een krans omhangen, serpentines op d'r hoofd, hele troep. Dit jaar is het weer ouderavond, komt-ie d'r tegen op de gang. Wist ze niet meer hoe die heette. Zegt ze: Ben u niet de vader van een van mijn kinderen? Janou is me vader kwaad. En hij zegt nog: Ik heb u vorig jaar versierd.

He, die juffrouw van geschiedenis. He. Die vrijt. Met de meester van de vierde klas. Denkt dat we niks in de gaten hebben. Onder het overblijven. In het bezemhok. Ze hoeft helemaal niet over te blijven. Ze woont vlak naast de school. Maar ze dacht: Beter dat je nu overblijft dan straks.

Je kan wel met 'r lachen. Laatst zegt ze: Wat gebeurde er 450 jaar na Christus
Ik zeg: Opening van de deviezenhandel met Belgie. Ze zegt: Hoe kom je daar nou bij?
Ik zeg: Het staat in het boek. Hieroo: de Franken komen bij duizenden ons land binnen
En aan m'n buurman vraagt ze: Noem een bekend Spaans echtpaar. Hij zegt: Alva enne... Omega.
Die waren nog niet eens getrouwd. Nee, dan waren ze wel dichter bij elkaar gaan liggen in het alfabet

Ach jongen, geschiedenis interesseert mij niet. Wat kan mij dat nou schelen dat Mozart is geboren van 1756 tot 1791
En waarom laten ze je zo'n geschiedenis boekie uit je hoofd leren
Zijn ze dan uitverkocht? Sinds ze de boekdrukkunst hebben uitgevonden, moeten wij alles uit ons hoofd leren. Dat is het enige wat je op school leert. Hoe je examen moet doen in het vak onthouden
Als je slaagt, ben je geheelonthouder

En moet je die vragen zien. "Wie werd waar geboren en door wie werd hij toen genoemd?" De juffrouw zegt: Er staat een plaatje boven. Ik zeg: Wie is dat dan? Ze zegt: Willem de Zwijger. Ik zeg: Weet u het zeker? Ja, zegt ze, het is hem sprekend. Ik zeg: Nou, dan zal het Willem de Zwijger wel niet zijn.

Hieroo: Hoe heet Prins Bernhard, zo niet waarom. Waardeloos.

Dan zeggen ze: Met de mammoetwet wordt alles beter. Maar bij ons op school gaat de hele mammoetwet fijn niet door. Ons hoofd zegt: We hebben hier een christelijke school en je kan niet God dienen en de mammoet.
Nou, dat hoofd van onze school, jongen, dat is wel zo'n waardeloze figuur. Die man kan niks. Laatst zou-ie een voorlichtingsfilm draaien. Heeft-ie hem achterstevoren ingezet. Ik heb gelachen. Zag je allemaal kleine kinderen in het niet verdwijnen. En aan het slot kwam het begin. Nou, dat was het einde. Zag je die vader en die moeder d'r bed uitkomen, gauw aankleden, naar hetstadhuis.
Een waardeloze figuur. Het enige dat het hoofd kan is invallen. Als er een ziek is. Laatst was de gymjuf ziek. Moest het hoofd gym geven. Nou, dat was wel zo goed waardeloos. Die man weet niks van gym af. Zegt-ie: Als ik een keer fluit spring je omhoog, als ik twee keer fluit spring je langzaam omlaag. Als je die tweede fluit niet hoort dan hang je.

Toen werd de dominee ziek. Moest het hoofd godsdienst geven. Nou jongens, dat was wel zo goed waardeloos.
Die man weet van godsdienst niks af. Die man gelooft zelf niks. Ik heb hem zelf tegen de dominee horen zeggen: Ik vind de kerk een zinkend schip, ik ga voor het zinken de kerk uit. Dus die man gelooft zelf niks en moet ons godsdienst geven. Maar je weet hoe het gaat. Het is een christelijke school. Dus wij moeten eraan geloven. Maar ik zal je wel vertellen dat dat hoofdOnze-Lieve-Heer op zijn blote knieen dankte dat die dominee weer beter was.
Schreef-ie ook op het bord: "God is goed. Dominee is beter."

Ik heb die dominee toch op de kast gehad jongen. Die man zat de hele les van God is overal. Ik zeg: O ja? Hij zegt: Zeker. Ik zeg: Ook bij ons in de tuin. Welzeker. Ik zeg: Dat kan niet, we hebben geen tuin.
Dominee gelijk giftig, want die man kan nooit tegen z'n verlies. Kregen we voor straf onverwacht proefwerk.
Drie vragen.
Vraag een
Wat bestuurt God? Heb ik ingevuld: alle landen, behalve Kongo, want dat heb zelfbestuur.
Vraag twee
Wie was Mozes. Ingevuld: Zoon van een Egyptische prinses. Nee, zegt de dominee, die prinses heeft Mozes gevonden. Ik zeg: Nou, laten we d'r maar niet meer over praten.
Vraag drie
Wat staat er in de tien geboden over ontucht.
Ingevuld: Gij zult geen ontucht begeren die uw naaste toebehoort.
Had ik een twee. Een punt voor de moeite en een voor het papier.
Moet je bij de meester komen. Zegt de meester: Ik ben niet boos maar wel verdrietig. Die is nooit boos, altijd verdrietig. Ook een chagrijn.

Maar nou moet ik als de donder aan mijn huiswerk. Dat komt, ik zit in de vijfde klas en me vader is vroeger in de zesde klas van school getrapt, dus me moeder zegt iedere avond tegen me vader: Jan, help hem nou, volgend jaar kan het niet meer.
Staat er weer onder me huiswerk: Heeft je vader dat helemaal alleen gedaan
Laatst stond er onder me huiswerk: Nauwelijks leesbaar. Ik naar de meester
"Wat hebt u nou onder me huiswerk gekrabbeld?"

Bovenkant pagina
Fons Jansen startpagina