Fons Jansen


Conference: Poppenkast


Na een oecumenische prelude op de vleugel verschijnt er in de poppenkast een dominee

Dominee
Men heeft mij verzocht deze avond met een enkel woord te openen. Ugge ugge. 
Ik zal dat volgaarne doen, doch om als dominee niet de indruk te wekken dat de avond inzonderheid 
in het teken staat van de hervorming, zou ik willen vragen is er wellicht een pastoor in de zaal 
die genegen is hier bij mij op de kansel te komen

Pastoor
Wat is er aan de hand

Dominee
Meneer pastoor, wilt u met mij samen deze oecumenische avond openen

Pastoor
Dominee, wat zal ik zeggen. Veertig jaar geleden moest ik u aanspreken met ketter. 
Twintig jaar geleden moest ik zeggen: dwalende broeder. 
En tegenwoordig moet ik zeggen: reformatorisch lieverdje

Dominee
Kom, laat ons nu niet twisten. Wij werken immers voor dezelfde baas. U op uw manier, ik op de mijne

Pastoor
Maar wij hebben de waarheid

Dominee
En wij hebben trouw

Pastoor
Heeft u de laatste tijd nog iets afgeschaft

Dominee
Hoezo

Pastoor
O nee, dan wij het kunnen invoeren. Ik heb zelf onlangs een Antoniusbeeld uit de kerk verwijderd. 
Als u belangstelling heeft Het ligt daar, achter de kerk, bij de geloofsafval

Dominee
O, dat wij toch in de zestiende eeuw bij die beeldenstorm al jullie prachtig antiek aan 
gruzelementen hebben geslagen, dat hadden wij nooit mogen doen, ik wil het goed maken. 
Komt u vanavond bij ons eten. En neemt u gerust uw vrouw mee

Pastoor
Dat kan niet, wij hebben het celibaat

Dominee
Dan zorg ik toch voor een oppas

Pastoor
Het celibaat betekent: Wij zijn ongehuwd

Dominee
Waar is dat voor

Pastoor
Volgens de theologie lopen we daarmee vooruit op de eeuwige zaligheid

Dominee
Ik vind het een voorbarig soort genotzucht. Je hebt altijd mensen die niet kunnen wachten
Maar kunnen ze de celibaat

Pastoor
Niet de maar het celibaat. Het is uiterst onzijdig

Dominee
Kunnen ze het celibaat niet afschaffen

Pastoor
En dan jullie 't gauw invoeren

Dominee
O nee, het lijkt me zo stil

Pastoor
Het is inderdaad zeer stil. Soms zit ik 's avonds op mijn pastorie en dan is het zo ontiegelijk 
stil, dat ik bij mezelf denk: verrek, daar gaat een dominee voorbij

Dominee
Laten wij er nou mee ophouden. Het is al met al toch wel een oecumenische opening geworden

Pastoor
Wat denkt meneer er zelf van

Dominee
Ja, wat denkt u van deze oecumenische discussie

Ze trekken de poppenspeler te voorschijn. Die zegt
"Allemaal poppenkast"

Bovenkant pagina
Fons Jansen startpagina