Fons Jansen


Conference: Pauzeparade

"Ik ben maar blij dat we nog een aantal goede zenuwartsen hebben. We hebben ze hard nodig, want de wereld wordt hoe langer hoe meer een gekkenhuis. En je moet je aanpassen aan het gekkenhuis. Anders wordt je knots

Neem de lectuur, dat vind ik altijd een mooie maatstaf voor de geest van de tijd. Wat lazen wij vroeger? Je ging naar de christelijke uitleen en je kwam terug met een stichtelijk boek: Sil, de remonstrantjutter. Of je ging naar de katholieke uitleen en je kwam terug met een jezuietenstreekroman. Maar tegenwoordig, alle boekjes gaan over naar bed gaan. Kwam er maar eens een boekje over opstaan
En dan al die vieze woorden, boekjes vol met smerige woorden. En ik hou niet van vieze woorden, ik vind dat zo'n gezeik

Of neem het moderne toneel. Op het moderne toneel worden toch hardop dingen gezegd die ze vroeger alleen daarachter deden. Ik denk daaraan, want een paar dagen geleden speelden we in een schouwburg en daar vond ik een programmaboekje van de vorige avond, toen was er zo'n modern toneelstuk gegaan. Ik denk, ik kijk even de rolverdeling door, nou dan krijg je een klap op je hoofd, dat hangt van narigheid aan elkaar
Harry, een alcoholist
Irma, een morfiniste
Michel, buitenechtelijke zoon van Harry en Irma
Anna, een inbeciele marihuanarookster
Linda, een invalide prostituee
Peter, een biseksuele souteneur

En dit zijn dan nog maar amateurs U kunt er altijd onderuit. U kunt altijd zeggen: Jawel, dat is die man zijn persoonlijke mening, maar wat zeggen anderen daarvan
Nou, wat anderen daarvan zeggen, dat kunt u nu nog even zien en horen in onze PAUZEPARADE

Professor
Wanneer ze mij vragen: Wie hebben gelijk, de hervormden of de gereformeerden dan is mijn antwoord:
Inderdaad.

Zendeling
Als zendeling kan ik erover meespreken: Heidenen bekeren is een christelijk werk.
Maar christenen bekeren is een heidens werk.

Reisleider
Ons reisbureau organiseert speciale reizen voor orthodoxen en vrijzinnigen. Drie dagen Knokke.

Pope
Namens de oosterse Kerk vraag ik een bijdrage voor de opbouw van het nieuwe kerkhof.
Geef iets blijvends. Geef de geest.

Priester
Jongelui, ik ben de nieuwe kapelaan. Ik ben een late roeping. 
Je kunt tegenwoordig ook priester worden als je volwassen bent. 
Neem me niet kwalijk ik ben pas gewijd. Ik ben nog in de witteboordsweken.

Mitella
Vragen ze: Waarom loop je met je arm in het gips. Afgelopen zondag. Onder de preek. 
Van mijn geloof afgevallen.

Wilde
Namens de onderontwikkelde gebieden: Gartelijk dank voor get sparen van get zilverpapier. 
Het smaakte erg lekker.

Sinterklaas
Lieve kinderen, wees oecumenisch. Want wie dat niet is, gaat met Sinterklaas mee naar Spanje, 
daar zal hij zich thuis voelen.

Non
Non de Dieu. Ik ben van de eeuwige zusters van het zedelijk lichaam. 
O, een heel moderne congregatie, wij mogen gerust bikini dragen, nouja onder het habijt. 
En in vijfentwintig jaar tijd zijn er pas een komma drie zusters uitgelopen. 
De rest is erin gebleven. Vorig jaar zijn we twee zusters kwijtgeraakt. 
Zuster Anastasia is overleden, die heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. 
En zuster Matilde is uitgetreden. Die heeft het eeuwige met het tijdelijke verwisseld. 
Maar dit jaar hebben we zoveel nieuwe roepingen.
Ik zeg: Als het zo doorgaat wordt het nog twee onder een kap. 
En dan vragen ze: Hoe komen jullie aan zoveel nieuwe roepingen? 
Maar het is bij ons zo geregeld, als je drie nieuwe roepingen aanbrengt mag je er zelf uit.
Het liefste werd ik nog huishoudster bij zijne heiligheid. 
O, de paus, met zijn witte toog en zijn witte auto. En zijn witte pomp.
En als de hele wereld wacht op een belangrijke uitspraak van de paus, en hij aarzelt maar steeds. 
wat hij zeggen zal, ga ik gauw naar de keuken en dan vraag ik: Zal ik even een encycliekje opwarmen? 
Maar misschien aarzelt de paus dan weer. Dat hij zegt: Ja zuster, nee zuster.

Weet u wat moeder zegt? 
Onze overste is moeder. Wat? Nee, natuurlijk geen gehuwde moeder. O, wat zeg ik nou.
Moeder zegt: Een ding hebben die protestanten nooit gehad: Pausen"

Bovenkant pagina
Fons Jansen startpagina