Fons Jansen


Conference: Over de bijbel

"Tussen haakjes: het is een link onderwerp vanavond. Ik heb eerst alles laten doorlezen door een strenge dominee.
Hij was nou geen dominee meer hoor, kon je goed horen, hij praatte nu weer gewoon.
De man was stokdoof. Hij was niet meer te beroepen.
Maar vol belangstelling, want hij vroeg nog: Is daar een opleiding voor, voor zo'n kerkelijk cabaret?
Ik zeg: Jazeker, dominee Toneelschool met de bijbel.

Dat is een teken des tijds, dames en heren, dat je in Nederland nog altijd scholen hebt waar uitdrukkelijk op staat: School met de bijbel. Dat is nog uit de tijd dat je ook scholen had zonder de bijbel. Die tijd is voorbij.
Nu zijn alle scholen met de bijbel. Protestantse, katholieke, eerdaags openbare ook.
Welja, als de overheid het voorschrijft, worden de kinderen ermee volgepompt.
En wat blijft ervan hangen? Er is laatst inspectie geweest.
Nou, meneer de inspecteur is goed geschrokken. Die vraagt aan zo'n meisje in de voorste bank:
Vertel mij eens, wie was niet blij toen de verloren zoon thuiskwam.
Het gemeste kalf meneer.
En jij daar, wat gaf de barmhartige Samaritaan aan de waard van de herberg als beloning.
Twintig kleine baby'tjes meneer.
Hoe kom je daarbij.
Gewoon, twee tienlingen.
En jij daar, heb jij wel eens van koningin Ester gehoord? Waar was Ester van afkomstig.
Uit een groentezaak mijnheer.
Hoe kom je daarbij.
Ester bracht lof aan de koning.
En jij met die bril op. Wie sloeg met zijn staf op de rots?
Ik heb het niet gedaan meneer.
Toen werd die inspecteur zo kwaad, die loopt de klas uit, rechtstreeks naar het hoofd van de school en hij zegt: Hoofd. Ja, hij zei hoofd. Dat heb je als je kwaad bent, dan vergeet je alle lichaamsdelen op te noemen.
Hij zegt: Hoofd, ik vraag die kinderen "Wie sloeg met zijn staf op de rots" en zij antwoordden mij "Ik heb het niet gedaan".
Nou, zegt dat hoofd, als die kinderen het zeggen, kunt u ervan op aan.
Lieve mensen, als een schoolhoofd er niets van weet, wat verwachten wij van de kinderen?
Er wordt in die bijbellessen dan ook gespiekt als de raven.
Die kinderen moffelen de antwoorden op de gekste plaatsen weg. Er was een jongen die had alles in zijn broek gedaan. Die had alle antwoorden aan de binnenkant van de broeksriem geschreven.
Dan vroegen ze: Wie was de eerste mens.
Adam
Wie trok met de joden door de woestijn?
Mozes
Wie zat straatarm op de mestvaalt?
Brenninkmeijer

Dat komt er nou van als wij van de bijbel een gebruiksboekje maken voor het lager onderwijs, bij gebrek aan beter.
De bijbel, er wordt wel een beetje mee gesold tegenwoordig. Ze gaan er gewoon mee langs de deur.
Sta je argeloos de bakker te helpen, komt er ineens een man die zegt: Zijt gij bereid te sterven? Ik schrik me dood
Of zo'n figuur die zegt: Ik heb een boodschap voor u. Dan vraag je nog: Wat is dat voor boodschap?
Zegt-ie Ik heb een grote boodschap voor u.
En aan het eind van de week komt er bij ons ook altijd een ongehuwde juffrouw de bijbel aan de man brengen.
O, ze is wel sympathiek. Ik noem haar altijd de schriftgirl.
Een bijzonder mooi meisje; de eerste keer dat ze kwam wist ik het gelijk: dass soll ein Stuck vom Himmel sein.
Maar als ze een half uur bezig zijn, doe ik de deur op een kier. Vraagt ze: Heeft u iets tegen het hogere wezen?
Ik zeg: Welnee, alleen iets tegen zijn grondpersoneel."

Bovenkant pagina
Fons Jansen startpagina