Fons Jansen


Ongehuwde vader

Er zijn sociale noden
Die iedereen wel kent
Ze werken op de verbeelding
En op het sentiment
Toch is er een ellende
Daarvan heeft niemand weet
Een hele categorie
Die iedereen vergeet

De ongehuwde vader
Die men met hoon beziet
Want hij heeft wel een kleine
Maar een moeder is er niet

't Gebeurde na een fuifje
Een grote struise vrouw
Ik kon mij niet verweren
Hoezeer ik dat ook wou
Toen deed ik de belofte
Met mijn beschonken kop
En zei vol filantropie
"Daar draai ik wel voor op"

De ongehuwde vader
Die men met hoon beziet
Want hij kent wel de lasten
Maar de lusten kent hij niet

Ik kon het lang verzwijgen
Maar eeuwig kan het nooit
En toen het thuis bekend werd
Werd ik op straat gegooid
Toen heb ik mij maar tot het
Leger des Heils gewend
En zei om haar te sparen
"De moeder is onbekend"

Na negen bange maanden
Werd een pakket gebracht
En toen het was geopend
Zag ik mijn nageslacht
Ik voedde het met een flesje
Wijl er geen keuze was
En door m'n domme erotiek
Moest ik in zo'n tehuis
Voor ongehuwde vaders
Die men met hoon beziet
En zij rijdt in een auto
Maar ik moet op de fiets

Bovenkant pagina
Fons Jansen startpagina