Fons Jansen


Conference: Over oecumene

"Die cantate zingt lekker, maar hij is zwaar verouderd. Het gaat namelijk juist zo hard met de oecumene Jazeker.
De kardinaal is zich al aan het verzoenen met de oud-katholieken. Nou de jong-katholieken nog.
En de protestanten hebben al kloosters. Zijn bij de Franciscanen wezen kijken en dachten: He, dat is een bedelorde, die is er aardig bovenop gekomen, dat doen we ook. En de roomsen met hun nieuwe katheverchismus. Wat een mooi boek. Wat een uitgave. Wat een inkomsten. Bijna negen gulden. Maar via de pastorie is het weer goedkoper. Dat is gedachtig het schriftwoord: het is niet genoeg de waarheid te aanhoren, men moet er ook mee handelen. Dan mopperen wij wel eens op Spanje, maar in Spanje krijg je het ware geloof Franco thuis, weet u dat dat is net als in Ierland, zijn ze ook allemaal rooms. Maar die mensen komen er eerlijk voor uit. Bordjes achter de ramen in het zomerseizoen: rooms rooms, rooms. Nou ja, een enkeling Zimmer mit Fruhstuck, maar er is godsdienstvrijheid. Ik ben graag kritisch, maar als je zo begint kun je natuurlijk altijd wat vinden. Dan kun je ook zeggen: Zuid-Amerika is ook helemaal katholiek en dat is ook een chaos. Dat weet ik wel, maar wat moeten die bisschoppen in Zuid-Amerika? Het enige wat ze nog kunnen zeggen is: tsja tsja, tsja
Ach, we mogen al blij zijn dat niet alle Zuidamerikanen geboren zijn in het Midden-Oosten, dan waren het nu allemaal mohammedanen geweest.En die mohammedanen bij ons geboren, waren het allemaal christenen geweest. En wij met zijn allen in India geboren. Waren we nu Hindoes geweest. Had de avond niet door kunnen gaan. Zo zit ik op een vrije avond wel eens een eind weg te relativeren.
Dan denk ik ineens, stel je voor dat ikzelf bij de buren was geboren. Nou, dat kan toch?"

Bovenkant pagina
Fons Jansen startpagina