Fons Jansen


Conference: Kursus deel 2
Kleppermars

Mensen, de democratie
Heeft ons volk verrijkt
Kregen het bijna niet gedaan
Hebben het bereikt

Klepperdeklepperdeklepklepklep
Eerste Kamer klept
Tweede Kamer klept
Ben zo blij dat ik ze heb

Klepperdeklepperdeklepklepklep
Eerste Kamer klept
Tweede Kamer klept
Ben zo blij dat ik ze heb
Het parlement, oftewel het festival of fools. Toevalligerwijs onder voorzitterschap van de heer Dolman.
In het parlement zitten de kamers; in de kamers de partijen; iedere partij heeft zijn eigen

lijsttrekker. Nou die kunt u wel dromen. Den Uyl: nummer één op de lijst PVDA. Terlouw nummer één op de lijst D'66. Luns nummer één op de monumentenlijst.
Hoe komen we aan die kamerleden? Door verkiezingen. En die verkiezingen zijn in Nederland geheim. Ik mag wel zeggen: supergeheim. In het buitenland zijn ze gewoon geheim. Gewoon geheim wil daar zeggen: je medemens weet niet wat jij gestemd hebt. In Nederland is het nog sterker: daar weet je het zelf nog niet eens. Ga maar na. Toen het CDA won, kreeg je het CDA. Toen de PVDA won, kreeg je het CDA. Toen de VVD won, kreeg je het CDA. Bij ons is het net een kapotte fruitautomaat. Wel leuk is, dat bij ons iedereen mag kiezen. Iedereen. Behalve als je gek bent. Dan mag je alleen gekozen wórden.


Dit is de gevarendriehoek van het parlement. Het zojuist genoemde CDA: Commissarissen, Direkteuren, Aandeelhouders. Zeggen de mensen: Onze-lieveheer heeft toch juist de geldwissselaars uit de tempel geranseld? Zeker, maar ze hebben het er niet bij laten zitten.
Brandende vraag: wat is de richting van deze partij?


Dank u. Deze partij is met iedereen even goede vrienden. Sterker. Héél even goede vrienden.
Lubbers was in Engeland en daar vroegen ze hem: 'is it true sir, that you are not left and not right?' Zei Lubbers: "that's right."


Partij voor de vrijheid, VVD. Ieder voor zich en God voor zijn eigen. Met die mooie slagzin: gewoon jezelf zijn. Heerlijk: gewoon jezelf zijn. Mij lukt dat niet. Gek he? Nee, naarmate ik meer mijzelf wordt, wordt ik minder gewoon.
Laat het over aan de vrije krachten, dan komt alles op zijn pootjes terecht. Inderdaad. Op het end heeft de een precies zoveel teveel als wat de ander tekort komt. Onze kinderen net zoveel te dik als in Afrika te mager.
En een gezellige partij toch? Erika Terpstra in de botsautootjes. En zo'n Ed Nijpels: zó uit het jongenspensionaat het volle leven ingesmeten. Toch heeft-ie iets rots in de branding. Welnee, die man is echt niet zo beroerd als je van hem wordt.
Nogmaals: ik vind dat principe van de vrijheid geweldig. Dat je een gehandicapte royaal de vrijheid gunt om te gaan lopen. Dat je een zwakke de vrijheid geeft van de ene dag op de andere sterk te zijn.


Daar heb je de partij van de arbeid. Die man graaft een kuil om die hoop zand in kwijt te raken. Lijkt zinloos werk maar is toch weer een stukje werkgelegenheid.
(interruptie door Jan Modaal)
Er is gelegenheid geboden kommentaar te geven op de geintjes van meneer. Meneer kat even de PVDA die zich altijd hard gemaakt heeft voor de werkgelegenheid. Hoe vaak ben ikzelf al niet in de gelegenheid geweest om te werken? Ik stond ingeschreven bij het arbeidsburo, hebben ze me doorverwezen naar de N.S. en daar kwam ik terecht in het loketje 'gevonden voorwerpen'. Ik zit daar een week, komt er een man: "ik heb werk gevonden, kan ik het hier inleveren?"
En wat verdiende ik met die flauwekul? Een habbekrats. Gelukkig had mijn vrouw bijverdiensten. Die werkte als helderziende. Die kon je drie vragen stellen voor honderd gulden. Vroegen de mensen: "honderd gulden? Is dat niet wat veel?" Zei ze: "goeie vraag, nu vraag twee."
Maar ze is er mee opgehouden. Het is haar zwaar tegengevallen. Want ze zei nog: "als ik alles vantevoren had geweten, was ik nooit helderziende geworden."
Later is die waarzeggerij als het ware bij wijze van spreken zal ik maar zeggen - in d'r bol geslagen. Op zekere dag komt ze thuis en zet tegen mij: "nu weet ik waarom in de zomer de dagen langer zijn: door de hitte zetten ze uit." Ik gelijk de psychiater opgebeld. Die heeft haar vol met pillen gestopt. Daar werd ze suf van. Maar daar had hij een tabletje voor.
Zelf was ik toendertijd werkzaam in een elektriciteitswinkel. In de winkel was alles elektrisch. Zelfs van het salaris kreeg je een schok.
Dus ik naar de chef en ik zeg: "toen ik hier pas was verdiende ik helemaal niks! Zegt-ie: "Inderdaad maar dat hebben we later toch verdubbeld?"
En er waren klachten over mij. Ik zeg kom op met je klachten. "Als er stofzuigers worden gelost draagt iedereen twee stofzuigers en jij maar één." Ik hem dus uitgelegd hoe dat kwam. Ik zeg: "de rest is nog te beroerd om twee keer te lopen."
En ik ging in de baas zijn tijd naar de kapper. Ik zeg: "mijn haar groeit óók in de baas zijn tijd." Hij: "Zeker. Gedeeltelijk." Ik: "Dacht je dan dat ik alles eraf liet halen?"
Nooit heb ik iets nagelaten aan het werk te komen. Drie weken terug lag er een vent in de gracht van help help help. Ik zeg: "jongen, geen geouwehoer, waar werkte jij?" Hij: "bij de V&D." Dus ik naar de V&D. Vertel de chef van zus en zo en vraag of ik de plaats misschien kan innemen. Zegt die chef: "dan ben je aan de late kant. Die plaats is inmiddels ingenomen door degene die hem in de gracht had gedouwd."


Hier waait de wind helemaal uit de linkerhoek. De CPN. Ook onherkenbaar geworden. Dat zijn studenten. Die zeggen ingewikkelde dingen. Zijn anti Moskou. Ik sprak laatst een communist die praatte bekakt! Want ik vroeg hoe het hem ging. "Voortreffelijk kerel. Ik tennis bij het proletariaat."
Waar is de tijd gebleven dat ze elkaar nog kameraad noemden? Tot je kritiek had op de partij. Dan was het in ene uit met de liefde. Zo heb ik een kennis in Rusland. Die ging kankeren op de partij. Ik zeg: "Je hebt een gaatje in je hoofd. Althans binnen de kortste keren…" Wat had hij nou gezegd? "De Pravda? Ik zou die nog niet eens als toiletpapier willen gebruiken." Drie jaar Siberië. Kwam hij terug en vroegen ze hem hoe hij er nu over dacht. Zei hij: "De Pravda? Ik zou die bij voorkeur als toiletpapier willen gebruiken." Toen was het goed. En wat blijkt daar weer uit? De Rus is onbetrouwbaar. Absoluut onbetrouwbaar. Trouwens hoe lang zegt Luns al niet dat ze oorlog willen? En doen ze het? Voila!


Staatkundig gereformeerd: het hijgend hert der jacht ontkomen. En waar beroepen ze zich op? Op precies hetzelfde boek dat de Evangelische Volks Partij links doet zijn: de bijbel. Het spoorboekje van de Nederlandse politiek. Je kunt er alle kanten mee uit.
Einde van de kursus.
Wat hebeben wij gezien?
Alles aan de staat (zoals in het oosten) dat is dus niks.
Alles aan de Shell (zoals bij ons) dat is dus ook niks.
Alles aan de vakbond dat is ook niks.
Hoe moeten wij verder? Lang heb ik heb daarover nagedacht en tenslotte zag ik maar één uitweg: n.l. dat ikzelf dan maar de macht in handen neem.
Madamina

Mozesmina
Als de macht eens aan mij was
Een humane, ludieke dictator
Dan had ik het alleen voor het zeggen
O, dan wacht maar
Dan kwam alles goed

Ik benoemde een wereldregering
Liquideerde fascistische leiders
Tien procent voor de arme landen
Man, wat een kansen
Alle mensen, die juichten me toe

En de multinationalen
Liet ik alles terugbetalen
En de groot-industrielen
Liet ik winsten eerlijk delen
Man, wat werkt dat positief
Iedereen wordt progressief
Ik aan de macht

Al mijn vrouwen
Hun emancipaties
Communisme
Alleen democratisch
Vragen ze mij dan: waarom nou?
Zeg ik: omdat ik het zo wil
Ik verbeter de shitmaatschappij
Heel karwei - zwijnerij

Maar de AMRO en de RABO en de AKZO en de NATO
O, die komen met een veto
Want die hebben toch de facto
Enkel een bekommenis
Alles laten als het is
(telefoon belt)

Ja? Verrek. AMRO. We hadden het net over u. Nee toch? Honderd gulden. In het rood
Wat vervelend. Zeg, hoe was dat vorige week met mij? Toen had ik duizend gulden te goed? Heb ik u toen gebeld?
Bovenkant pagina
Fons Jansen startpagina