Fons Jansen


Conference: Kursus

Zou ik toch bijna de kursus vergeten. Waar u zich voor opgaf aan de kassa. Zonder het overigens zelf te weten. Wat is er aan de hand? Ik wilde volgende keer eens over politiek praten. Maar ik heb al gemerkt dat veel mensen daar de ballen verstand van hebben. Daarom lijkt het me goed nu alvast een kleine uitleg te geven van de struktuur van de overheid in Nederland. Dat kan in deze stad zeer geschikt, want ik heb gezien dat het hier volhangt met borden, die u precies vertellen hoe Den Haag in elkaar zit. Voorbeeld: kom je hier het station uit, zie je dit bord:

en dan weet je meteen: o ja, de koningin.
Goed dat we d'r hebben. Want zo'n kabinet klooit vier jaar aan (breekt en passant even af wat het vorige kabinet heeft opgebouwd) gaar vervolgens weg en is niet meer verantwoordelijk. Je kunt zo'n minister niet terugfluiten.
Welnee, die is niet meer verantwoordelijk. Je kunt je afvragen: wie was dat nou van die blunder om zwaar gif op vuilnisbelten te laten gooien?
Wie was er toen van milieu? Meneer Kruisinga! Meneer Kruisinga, wilt u even terugkomen met de billen bloot? Dat kan niet. Die man is niet meer verantwoordelijk. Daarom zeggen ze ook altijd: besturen is vooruitzien. Omkijken heeft geen enkele zin.
U lacht, maar onderhand kan dit tot anarchie leiden. Vier jaar aanklooien, wegwezen, niet meer verantwoordelijk, de volgende ploeg. Zo'n stelsel is mooi maar vraagt wel om een vast punt. Een stuk rust. Een stuk kontinuteit. Welnu, dat is de kroon.
En dan nu de grap van de avond. De koningin is niet verantwoordelijk!
De ministers zij voor haar verantwoordelijk. En de ministers gaan om de vier jaar pleiten. Met andere woorden: in dit land is niemand wr dan ook voor verantwoordelijk; daarom is het een bende en dt willen we handhaven.
Nu zijn er mensen die zeggen: weg met oranje.

U gelooft het niet maar ik heb hier ter stede weer verschillende van deze stickers aangetroffen. En ik word er telkens kwaad om. Ik ben van een heel andere opvatting, namelijk: de koningin moet meer macht krijgen. Een koningin moet kunnen zeggen: "Leden van de Staten Generaal. De troonrede die mij door dit kabinet ter hand is gesteld is z onbenullig, gaat alleen over centen en accijnzen, mist iedere toekomstvisie, wij zullen deze niet voorlezen, ik heb gezegd."
Ik zie Beatrix dat ooit maken. Ze doet het toch enig? Al die kabinetsformaties aan de lopende band. "En meneer Van Agt, u rookt zeker Hofnar?"
En ding erger ik me aan. Ik vind het een onhebbelijke en misselijke gewoonte van haar, dat ze op wekbezoeken altijd weer bloemetjes afpakt van kleine meisjes.
Nu zijn we toe aan de ministeries.

Dit is het ministerie van binnenlandse zaken. Hier worden de ambtenaren afgetopt. Maar de ambtenaren hebben gezegd: "wij pikken het niet langer. Wij gaan het nu zelf verdienen." Reken erop dat er hele rare dingen staan te gebeuren. Ik heb ambtenaren gesproken die dachten over ACTIE.
Als dit binnenlandse zaken is

dan is dit buitenlandse zaken. Minister Van den Broek. Die Indonesi prijst om zijn stabiele politieke klimaat. "Dank u excellentie" heeft Soeharto geantwoord, "de militaire dictatuur kan ik u warm aanbevelen". Hoe komen wij toch aan die minister Van den Broek? Uit de gouden gids. Wees blij dat Van der Klauw niet terug is gekomen. Die zit als ambassadeur in Brussel.
Brussel is een soort bronbeek voor buitenlandse zaken.
Gek: Nederland ziet er vanuit het buitenland heel anders uit dan vanuit het binnenland. Daar hebben we een liedje over. Het gaat over een pief uit een ver land, die hier komt kijken hoe krankjorum we leven. Hij maakt er een verslag van, vliegt terug naar zijn vaderland en leest het verslag voor aan zijn opperhoofd en stamgenoten.
Opperhoofd en stamgenoten
Op uw hoog verzoek
Kom ik u verslag uitbrengen
Van mijn werkbezoek
Aan het ergste noodgebied
Van donker Europa
In het bijzonder wil ik spreken
Van de Pays Bas

Veel miljoenen mensen
Leven uiterst laag, daarzo
Het is beneden alle peil, ja
Het is onder zeeniveau
Water naar de zee toedragen
Geeft hun leven zin
Iedereen heeft een gemaal daar
Zelfs de koningin

's Avonds gaan ze zitten kijken
In een glazen bak met licht
Naar wat zij in deze wereld
Hebben aangericht
O, wat een ellende
Toont hun dat aquarium
Wordt men daarvan zenuwachtig
Snoept men valium

Net als hier heeft men twee vrouwen
Maar dat mag daar niet
Daarom, dat men ze in 't theater
Met maar eentje ziet
Altijd moet men waarheid spreken
Ook als men niet wil
Slechts een keertje mag men jokken
Alleen op 1 april

Bomen, die daar toch zo schaars zijn
Worden voor de pret
Omgehakt en met de Kerstmis
Dood in huis gezet
En verkwistend: Zelfs de honden
Vreten er tartaar
Heb je dus een hondenleven
Heb je massel daar

Iedereen eet zich te barsten
Stopt zijn eigen vol
Met koek en vet en vlees van beesten
Vol cholesterol
Het gevolg is kwark-billen
Benen opgezet
Onderkinnen en gezwellen
Vies en moddervet

Eens per jaar komt er een bisschop
Met een witte baard
Lokkend wuift hij naar de kinderen
Rond zijn witte paard
Maar, al noemen ze hem heilig
Het is een onverlaat
Want hij gaat met voedsel smijten
Zomaar op de straat

En die kinderen moeten eten
Het is geen gezicht
Vraagt men stomverbaasd waarom nou
Eten is verplicht
Zelfs op rustdagen en feesten
Mag er niet gestopt
Kerstgans, paashaas, oliebollen
Het moet erin gepropt

Maar het gekste wat ik hoorde
Dat men wil dat wij
Net zo krankjorum worden
En zo dik als zij
Toen men mij dat mededeelde
Lachte ik mij rot
En zo heeft dit droef verslag
Nog een vrolijk slot

Ziehier het ministerie van ontwikkelingssamenwerking. Laatst hadden we iemand in de zaal en die dacht - serieus hoor- dat die 4 1/2 miljard gulden ontwikkelingsgeld bestemd was voor arme en zielige mensen. Wat heb ik gelachen! Welnee mensen! Daar hebben we toch Eegje Schoo voor ingehuurd? Waarom juist zij? Omdat ze zo goed in dit kabinet paste. Immers: zij heeft jarenlang ervaring opgedaan met het omgaan met gehoorgestoorden. En wat moet ze dan doen? Zij moet zorgen, dat die arme landen van onze 4 1/2 miljard Philips-apparaten kopen en niet per ongeluk voedsel en huisvesting, want ja het zijn heel primitieve mensen en als je even niet kijkt doen ze de verkeerde boodschap. Eegje moet er dus voor zorgen dat zullie van onze centen onze produkten kopen, hoewel die vaak duurder zijn dan wat ze elders kunnen krijgen. En dat gaat onder het motto: hoe helpen wij de derde wereld naar de andere wereld. En als het niet erg wil vlotten sturen we gewoon de minister van buitenlandse zaken naar Maleisi (zoals een paar jaar geleden) om Nederlandse telefoons te verkopen. Hebben die mensen dan niet te eten, kunnen ze elkaar tenminste opbellen.
"Hallo hebben jullie wat te eten?"
"Nee wij hebben helemaal niks te eten".
"Ik bel je toch niet van tafel?"
"Wij hebben helemaal geen tafel meer".
Geloof me: als nederland die arme landen niet had waren we allang failliet geweest. Ik zei toch: Krimineel volkje?


Financin. U zult vragen: waar slaat dat nou weer op? Kijk, zo ziet de fiscus u en mij. Als een melkkoe die in het rood staat. Op dit moment zijn er altijd mensen die denken: Jongen zeg dat nou niet, dat zal de fiscus je niet in dank afnemen. Maar ik ga ervan uit, die fiscus heeft na al die jaren een enorm inkasseringsvermogen. Ze hebben mij wel eens gevraagd: hoe zou je in dit land een klein fortuin kunnen verwerven? Daar is maar n antwoord op: door met een groot fortuin te beginnen.
Ik weet wel dat je ook mensen hebt die teveelbelasting betalen. God wat stom. Die kennen de aftrekposten van de inkomstenbelasting niet. Ik heb laatst iemand ontmoet, die wist niet eens dat je de inkomstenbelasting die je vorig jaar in feite betaald hebt, dat je die dit jaar kan aftrekken omdat een gift was aan de overheid.

(verkeersbord E-8)
Ministerie van defensie: ee! - aai!. En wees gerust, ons leger is tot de tanden gewapend. Waarom tot de tanden? Omdat daarboven niks meer is. Nooit zal ik mijn eigen keuring vergeten. Stond er rechts een dokter en die keek in dit oor. Stond er links een dokter en die keek in dat oor.
Als ze elkaar niet konden zien mocht je naar de officiersopleiding.


Even iets over kruisraketten. Daar is veel misverstand over.
Die dingen zijn er niet om te gebruiken. Die dingen zijn er om af te schrikken. En ze hebben daar een proef mee genomen door Woensdrecht aan te wijzen voor plaatsing. Nou die mensen daar zijn zich rotgeschrokken. Dus blijkt het een uitstekend wapen.
Gelukkig hebben de elf Nederlandse bisschoppen (elf je. Veel? Welnee. Voor een half miljoen roomse bejaarden?) er een herderlijk schrijven aan gewijd waarin ze zeggen: je mag alleen bewapenen als het tot ontwapening leidt. Nieuw soort moraal, met onverwachte mogelijkheden. Want dan kun je ook zeggen: je mag alleen kinderen maken als er geen kinderen van komen. Maar dat wisten de gelovigen al jaren.
Duidelijk stellen de bisschoppen in hun brief: je mag deze raketten wel bezitten maar je mag ze niet gebruiken. Dus net als geslachtsorganen.
Kijk kijk, we zijn weer thuis.
Vergeet niet dat er bij een Brandpunt-enqute 60% voorstander was van afschaffen. Je kunt daar wel vr zijn, maar de volgende ochtend staat er mooi een vertegenwoordiger van een Amerikaanse wapenfabriek op je stoep die zegt: "wai hep in de aanbieding: kernkop - tweede kopje gratis." Jij zegt: wil je wegwezen, enge man. Dat vuurwerk is boven de geluidsnorn. En ik heb gehoord dat die dingen als paddestoelen uit de grond komen. "U bent voor afschaf? Wat ontwapenend. Maar hoe wilt u afschaf, als u niet eerst aanschaf?"
Zo is het toch? Landen schaffen ze aan om sterker te staan in de onderhandelingen om ze af te schaffen.

Nou geloof ik persoonlijk dat de volgende oorlog heel anders wordt dan de vorige. In de volgende oorlog zit iedereen aan de buis. Kijken wat er gebeurt. "Mien, Venlo is weg. Hadden we daar kennissen?"
U kunt erom lachen, maar ik denk weleens: stel je nou eens voor dat er werkelijk stront aan de knikker komt. Niemand van ons weet wat hij dan moet doen. Op ieder gemeentehuis liggen stapels aanwijzingen hoe te handelen bij calamiteiten (onder welke trap je moet gaan zitten) maar die durven ze niet uit te delen. En waarom niet? Ze zijn bang dat u erom gaat lachen. Toen heb ik gezegd: "bij mij lachen ze toch al, dan offer ik me op, zal ik het wel vertellen."
De mensen denken fout. Ze denken: komt er strontium aan de knikker, ga ik gauw naar de schuilkelder. Fout! Er is maar plaats voor n op vijfhonderd. Strenge schifting dus. Wie niet geschift is komt er niet is. Zult u mij vragen: wat moeten die 499 anderen? Stel dat u daarbij was. Dat zou toevallig zijn hoor. Luister: de rest meldt zich bij de gemeentelijke stervensbegeleider en vraagt naar het vluchtkoffertje voor doemdenkers. Staat er ook op: vluchten kan nu weer. En wat bevindt zich in uw koffertje? Een schepje. Daarmee gaat u rustig naar het dichts bijzijnde doe-het-zelf-kerkhof. Waarom rustig? Om paniek te voorkomen.
Vervolgens treft u een boekje aan en dat is de teleac-kursus "zelfdoding voor gevorderden" alsmede vesperax en whisky; maar sla dat over als u het tijdens uw leven al gebruikte, want dan helpt het niet. Voor alle zekerheid heeft u dan ook nog een fles eutenasientje. Eutenasientje: met minder hoeft u geen genogen te nemen.


Volgende ministerie: volksgezondheid. Dat vind ik toch zo'n grote troost voor de zieken. Je kunt in dit land onmogelijk zo ziek zijn als de gezondheid zelf.
Hier vooraan klappen ze niet. Daar denken ze: kom Jansen, niet overdrijven; wat verdient zo'n specialist nou helemaal?


Nou dan. Ik zeg altijd: die mensen hebben van onze centen gestudeerd, mogen ze het alsjeblieft terugverdienen? Volgende ministerie


Verkeer en waterstaat. Koffie? Dat kan. Deze kursus is namelijk zo gemaakt dat wij ieder moment kunnen onderbreken voor een koffie-pauze. Gaan we na de pauze door over het parlement, dat zijn die kamerleden. Die zijn door ons als het ware ter beschikking van de regering gesteld. Onder het motto: wilst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dich den Schedel ein.

Bovenkant pagina
Fons Jansen startpagina