Fons Jansen


Conference: Je maintiendrai

(Het wapen van Nederland wordt geprojekteerd)

Dat hadden we nog niet gehad: ons nationale cartoon. Wie steken daar vrijmoedig hun tong uit tegen de kroon? Twee maffe tros-leeuwen. Maar het gekste van het hele wapen vind ik het onderschrift: dat zal ik handhaven. Niet dat ik iets tegen handhaven heb, maar dan moet datgene waar het over gaat wel goed zijn. Welnu, waar je in Nederland gaat graven: zwendel, omkoperij, korruptie, ontduiking, fraude, gif in de grond, waar vind je nog een betrouwbare notaris? Ik zei toch: krimineel volkje
Dus ik stel een verandering voor. De leeuwen laten we zo. Maar het onderschrift zou ik willen veranderen in dit

(Zelfde wapen met 'Je changerai')

Ik zal zo spoedig mogelijk alles veranderen. Maar nee hoor, wij moesten weer zonodig handhaven. Maintenir. Dat is het werkwoord. Weet ik nog van school. Maintenir, maintenant, maintenu. En dan had je de toekomstige tijd: je maintiendrai, tu maintiendras, il maintiendra, nous maintiendrons, wij zullen hndhaven. En wat zullen wij handhaven
Onze hoogheilige koopkracht
Onze winsten ten koste van het milieu
Ons wraakzuchtig strafrecht
Onze tot business verziekte gezondheidszorg
Ons goed verdienen aan arme landen
De leegstand contra de woningnood
En de vijftien miljard per jaar in het zwarte circuit
Dat zullen wij allemaal handhaven
Wij zullen niets veranderen
En pas op, want veranderen gaat vanzelf
Alles wat leeft verandert
Dus handhaven is een ingreep
Dus handhaven is kunstmatig
Toch zullen wij handhaven
Tot wij er bij neervallen
Akela, wij doen ons best

Bovenkant pagina
Fons Jansen startpagina