Fons Jansen


Hoe moet ik leven

"Hoe moet ik leven", vroeg ik aan de filosofen
Hun antwoord ging van a tot aan de g van geloven

"Hoe moet ik geloven", vroeg ik aan de theologen
Die zeiden: "Vriend, door bidden krijgt ge dat vermogen"

"Hoe leer ik bidden", vroeg ik aan de pedagogen
Die zeiden: "Vriend, wees daarvoor stil en ingetogen"

"Hoe word ik rustig", vroeg ik aan de psychologen
Die vroegen: "Bent u bang voor dingen die niet mogen?"

"Wat mag en wat mag niet", vroeg ik de moralisten
Het bleek dat die daar zelf nog dagelijks over twisten

"Wat mag en wat mag niet", vroeg ik de exegese
De medemens is norm, ik werd dus doorverwezen

"Wat wil de medemens", vroeg ik de sociologen
Dat moest van hen per situatie afgewogen

"Hoe weeg je situaties", vroeg ik aan juristen
Die zeiden zeer voorzichtig dat ze dat niet wisten

"Hoe weeg je situaties", vroeg ik filosofen
Hun antwoord ging van a tot aan de g van geloven

Toen was ik de loketten rond
En dacht: het is wel goed

Maar wie weet een antwoord op die vragen
Wie weet nog hoe het moet?

Bovenkant pagina
Fons Jansen startpagina