Fons Jansen


Conference: Het heilige land

U zult wel denken, hoe komt hij nu weer aan al die bijbelse kennis Maar ik ben met mijn PMC-zegeltje naar het Heilige Land geweest. Ga je met een vliegtuig naar Jerusalem. Meteen 35 graden in de schaduw. En dat is zo vreemd want als je het vliegtuig uitkomt, komt er iemand op je af en het eerste wat ze dan tegen je zeggen is: Sjaalom. Gek, je barst van de hitte
O, wij hebben ook ontroerende ogenblikken meegemaakt. Ik weet nog bij Jericho. Daar is ons verteld hoe Josua zeven maal om de stad heentrok en toen vielen de muren om. Prachtig! Heb ik meteen aan Nederland gedacht. Heb ik aan de KVP gedacht. Ik dacht, als je er nou maar lang genoeg omheen draait, dondert de boel vanzelf in elkaar
En we kwamen langs een vijgeboom. Heb ik gauw een vijgeblad afgeplukt.
Ik dacht, dat is het dan. Nou ja, het viel zwaar tegen, het was veel groter dan ik gedacht had. Want ik zeg nog: Jongens, dit is het oudste damesblad in de kleinste oplage.

Die doek om mijn hoofd is een Arabisch hoofddeksel. Maar de toeristen die daar komen, kopen er ook een, want het is lekker tegen de zon.
Wat er hier dus voor u staat is een toerist naar het Heilige Land. Een zogenaamde heilige landloper. Daar komen uitsluitend mensen die in hun vakanties alles fotograferen. Die gaan dan thuis kijken wat ze daar hadden kunnen zien.

Gelukkig was ik niet de enige vreemdeling in Jerusalem. Wij waren daar dus met allemaal van die PMC-mensen
We hadden ook een pastoor in ons midden. Die had er ook twee jaar voor gegeten Nou, ik was er blij om dat we een pastoor bij ons hadden. Je weet nooit wat er onderweg gebeurt. En zo'n pastoor heeft tenslotte het diploma laatste hulp bij ongelukken. Lach er maar om In de bus dacht ik: nu is het zover. Roept de reisleider: Is er misschien een pastoor in het gezelschap? Pastoor roept: Ja. Vraagt de reisleider: Hebt u misschien een kurketrekker bij u

In het Heilige Land, dames en heren, dat weet u, daar bevinden zich die zogenaamde heilige plaatsen. Dat zijn die plaatsen waar altijd dat gedonder over is. Er zijn ook enkele plaatsen waar geen gedonder over is, dat zijn geen heilige plaatsen, daar kun je donder op zeggen
Nu zijn de christelijke heilige plaatsen per stuk weer verdeeld over zeer verschillende godsdienstige sekten
Als u nauwkeurig wilt weten hoe dat in elkaar steekt, dan zal de reisleider het u voorlezen. Die heeft een boekje, daar staat alles in: waar het was, waar het niet was, waar het had kunnen zijn, waar het nog kan komen. Er staat ook een lijstje in waar de twaalf apostelen begraven liggen. Alleen in Duitsland al achttien

De heilige grafkerk is verdeeld over de volgende godsdiensten: de Grieks orthodoxen, de Armeens-orthodoxen, de katholieken, de Syriers en de Kopten
Komen we buiten, staan we tegenover de Lutherse kerk. Wil er nog iemand een zuurtje
Morgen gaan we een stad bekijken die er niet meer is
Morgenmiddag bezoek aan het museum. Let op het stukje oor van Salomon. Ligt een bordje bij: Salomonsoordeel
Morgenavond gaan we naar bed (slaat pagina om) gaan we naar Betlehem
Overmorgen bezoek aan Emmaus. Persoonlijke eigendommen in het hotel laten
Emmaus is bekend van de Emmausgangsters

Zo'n reisleider... Er zijn overigens twee Emmausen. Een van de Dominicanen en een paar kilometer verder zijn de Franciscanen gaan graven en die hebben ook een Emmaus gevonden en die zeggen nu: het was niet daar, het is hier
Door deze meningsverschillen heb je in dat land nu van alles twee
Je hebt er twee avondmaalszalen, twee Calvariebergen, twee heilig graven, twee herdersvelden, twee huisjes van Nazaret. Kunt u zich de Amerikanen voorstellen die daar rondlopen, radeloos, met deze vraag: Is this the original holy land or is there another one?"

Bovenkant pagina
Fons Jansen startpagina