Fons Jansen


Conference: Ken je die grap van die Surinamer

Goedenavond, lieve vrienden, welkom bij dit vijfde programma
Inmiddels hebben we alle Belgenmoppen eruit gegooid (geen Belg die ze begreep) en deze vervangen door de wel zeer actuele grap van de Surinamer. En deze grappen over Surinamers gaan wij zingen op de bekende melodie van Beethoven: 'Alle mensen worden loeders'

Ken je die grap van die Surinamer
Die z'n voorvader was slaaf
Opgekocht voor een paar gulden
Ergens in West-Afrika
En hijzelf is werkeloze
Zoals een op drie in dat land
Ja, zo ging dat na drie eeuwen
Geregeerd door Nederland

Dat was de eerste grap van de Surinamer, volgt thans de tweede.
Speciaal bedoeld voor de dames en heren aandeelhouders Biliton of Suralco, met de intrigerende vraag:
En waar is nu het geld van het bauxiet gebleven?

Heel de bodem vol met rijkdom
Erts voor aluminium
Toch, de helft woont nog in krotten
Haalt niet eens het minimum
Want het geld van het bauxiet ging
Rechtstreeks naar het buitenland
Ja, zo ging dat na drie eeuwen
Geregeerd door Nederland

En dan thans de derde grap van de Surinamer, welke ons antwoord gaat geven op de vraag:
Waarom het in de Bijlmermeer zo vol werd

Ken je die grap van de Surinamer
In dat land zonder WW
Zonder ziekenfonds, geen wachtgeld
Zelfs zonder AOW
Is het wonder, dat de helft
Wegvlucht naar de overkant
Ja, zo ging dat na drie eeuwen
Geregeerd door Nederland

En dan thans de vierde, tevens laatste grap van de Surinamer, (tevens de beste) lachen gieren, brullen

Kreeg verwaarloosd Suriname
Op de valreep smartegeld
Werd er wel weer bij bedongen
Dat die paar miljard dan wel
Moest besteed bij de bedrijven
In het oude moederland
Ja, zo ging dat na drie eeuwen
Gere... genegeerd door Nederland
Ja, zo ging dat na drie eeuwen
Genegeerd door Nederland, Vernederland, Vernederland, Vernederland

Bovenkant pagina
Fons Jansen startpagina