Fons JansenGrafschriften

Hier rusten graaf Hendrik en graaf Floris
Ze stierven gelijktijdig af
Dat is dus wel werkwaardig
Twee graven in een graf

Hamlet
To be or not to be
Dat boeide mij het meest
Maar zijn of niet-zijn is voorbij
Nu ben ik er geweest

Advocaat
Gebrek aan werklust
Kan men mij niet verwijten
Ik arbeid nog postuum
Ik ben voor altijd pleiten

Streaker
Midden op straat
Helemaal bloot
Zie hier het gevolg
Ik schaamde me dood

Niemand
In ieder graf ligt wel iemand
Een dwaas die dat betwist
Hier echter ligt niemand
Want hij kon niet worden gemist

Roddelaarster
Ik ben even afwezig
En vraagt u waarheen
Ben twee graven verder
Bij juffrouw Van Veen

Laatste
Wie om een grafschrift lacht
Die zal dat ooit berouwen
Nu lach je om dat van mij
Straks lacht men om het jouwe

Narcist
Ondanks dat ik dood ben
Volg ik mij nauwlettend
Nou, een ding weet ik zeker
Ik mis mezelf ontzettend

Joost van den Vondel
Het hemelse gerecht
Heeft mij ten langen leste
Als rijmelaar betrapt
Nu lig ik bij De Slegte

Verdoemde
Toen Jezus allen verloste
Bleef ik branden in de hel
Maar dat zal ze een zorg wezen
Bij Amnesty International

Vakbondslid
Ik lig hier onverzorgd
Maar ik wist het vooraf
Men wordt enkel verzorgd
Van de wieg tot het graf

Goochelaar
Bij mij verdween van alles
Van duiven tot konijnen
Dit is mijn beste truc
Ik liet mijzelf verdwijnen

Bollenboer
Ik lig mij hier al jaren
Enorm te verwonderen
Nu zie ik dan de bollen
Ook een keer van onderen

Manager
Ik heb gejacht, ik heb gejaagd
Ik zeg het onomwonden
Ik heb hier op dit kerkhof
M'n eerste rustplaats gevonden

Atleet
Voor mij was het voornaamste
De conditie van mijn lijf
Dat heb ik ook tegen doodgaan
Des anderen daags ben je stijf

Acteur
Zie hoe ik een rol
Mijzelf in kon leven
Die laatste sterfscene
Daar ben ik in gebleven

Pastoor
In de drank en in de bijbel
Heb ik iets moois ontdekt
Als ik nu Lazarus zou wezen
Werd ik ook opgewekt

Minnares
Ziehier wat er van mij
In 't ziekbed is geworden
Ik was zo goed in bed
Kon niet meer beter worden

Josef Luns
Van menig grafschrift
Deugt geen moer
Hier ligt niet ik
Hier ligt mijn broer

Roker
Hier rust een sterk karakter
Mijn wil werd doorgedrukt
Zo wilde ik stoppen met roken
En ja hoor, nu is 't gelukt

Mgr. Bomers
Het is de kunst van het leven
Met de tijdgeest mee te gaan
Daarom vroeg ik onlangs in Rome
Een streepjes-codex aan

Artiest
Oorkonden, Edisons, lintjes
Wat is mij veel achting bewezen
Maar maak ik nu de balans op
Dan ben ik het graf in geprezen

Antroposoof
Waarom kreeg ik nu al van Ruding
Een voorlopige declaratie
Voor over vijftig jaar?
Ik geloof in reincarnatie

Minimumlijder
Ik had een eend, maar tot mijn spijt
Geen centen voor benzine
Hoe kwam ik dan toch hier terecht?
Gewoon, per limousine

Dries van Agt
Dit graf is bijkans vierkant
Heeft dat niet iets bizars?
Blitskaters driewerf neen
Ook hier lig ik weer dwars

Milieu-activist
Ik lig in een kist van spaanplaat
Begraven in de grond
Ik zei nog: "Neem nou eiken
Spaanplaat is ongezond"

Richard Nixon
Hier rust Richard Nixon
Hij heeft dit zelf geschreven
Dus zal het wel niet waar zijn
Dus is hij nog in leven

W.Deetman
Ik smeet met circulaires
Verslagen en rapporten
En blijf in de herinnering
De man met de tekorten

Ed Nijpels
In Zoetermeer bij VROM
Daar zwaaide ik de scepter
En wat heb ik bereikt?
Natuur werd steeds gerepter

Assuradeur
Verkocht ik zo menige polis
Zonder enigerlei scrupule
Met mijzelf ging ik de fout in
Vergat de ontsnappingsclausule

N.N
Familie geschokt
Justitie nog geschokter
Hier ligt er een die sterft
Zonder verlof van de dokter

Longarts
Zet de tering naar de nering
Is de sleutel voor een sluitend budget
Maar in mijn vak heb ik met opzet
De nering naar de tering gezet

Satiricus
Ik schreef dit uit een bed vandaan
Het bed van mijn laatste infuus
Als ik iemand vergat te beledigen
Bij deze mijn excuus

Verslaafde
Ik kon niet zonder zuurstof
Ben ooit zowat gestikt
Het was je reinste verslaving
Nu ben ik afgekickt

Optimist
Ik vind: optimist moet je blijven
Om zwartkijkers geef ik geen fluit
Ik dacht in de lijkwagen nog
Zie je wel, ik ga langzaam vooruit

Souteneur
Hier rust ijzeren Willem
Echtgenoot van blonde Rie
Wie de weduwe wil troosten
Als altijd: Oude Gracht, nummer drie

Roomse
Ik lag bij de roomsen op sterven
Met zo'n brandende kaars in mijn hand
Was ik niet tijdig vertrokken
Had ik nog mooi mijn fikken gebrand

Niemand
Dit graf ziet eruit als de andere
Toch is er een diepgaand verschil
Hier ligt namelijk niemand
Zijn moeder gebruikte de pil

Mgr. Gijssen
Dat men voor celibatairen
De zaak niet gescheiden kan houden
Ik lig hier - of zou het voor straf zijn
Gewoon tussen homo's en vrouwen

Pieter Menten
Een goede raad bij mijn vertrek
Doe net als ik: wees wijs, word gek

Sonja Barend
Eindelijk de diepte in

Bovenkant pagina
Fons Jansen startpagina