Fons JansenAls ik macht had

Mozesmina
Als de macht eens aan mij was
Een humane, ludieke dictator
Dan had ik het alleen voor het zeggen
O, dan wacht maar
Dan kwam alles goed

Ik benoemde een wereldregering
Liquideerde fascistische leiders
Tien procent voor de arme landen
Man, wat een kansen
Alle mensen, die juichten me toe

En de multinationalen
Liet ik alles terugbetalen
En de groot-industrielen
Liet ik winsten eerlijk delen
Man, wat werkt dat positief
Iedereen wordt progressief
Ik aan de macht

Al mijn vrouwen
Hun emancipaties
Communisme
Alleen democratisch
Vragen ze mij dan: waarom nou?
Zeg ik: omdat ik het zo wil
Ik verbeter de shitmaatschappij
Heel karwei - zwijnerij

Maar de AMRO en de RABO en de AKZO en de NATO
O, die komen met een veto
Want die hebben toch de facto
Enkel een bekommenis
Alles laten als het is

(telefoon belt)
Ja? Verrek. AMRO. We hadden het net over u. Nee toch? Honderd gulden? In het rood?
Wat vervelend. Zeg, hoe was dat vorige week met mij? Toen had ik duizend gulden 
te goed? Heb ik u toen gebeld?

Bovenkant pagina
Fons Jansen startpagina