Fons Jansen


Als hij terugkwam

En als hij nou eens terugkwam in Jerusalem
Wat zou er dan gebeuren
Bij de stadspoort
Werd hij aangehouden door een gids
Die hem voor geld
Getsemane zou willen laten zien
And the original place
Where Jesus died, sir
This way, sir, please
De grot en het graf in kerken verpakt
Zou hij het tempelplein oplopen
En de Amerikaanse toeristen zeggen
Mijn huis is een huis des gebeds
Maar jullie komen er alleen dia's van maken

Als hij nou eens terugkwam in Jerusalem
Tot wie zou hij dan gaan
Tot de Joden hier
Tot de moslims daar
Of tot hen
Die de christenen heten
Die zijn kerk
Onder elkaar hebben verdeeld
En over de heilige plaatsen
Het lot geworpen
Zou hij hun souvenirtafels omverwerpen
En roepen: wee u
Archeologen en exegeten
Zou hij de ene ware kerk
Na de andere binnengaan
En vragen: wat is dat voor geloof
Dat hier wordt beleden

Als hij nou eens terugkwam in Jerusalem
En dit liedje zou horen
Wat zou Hij dan zeggen
Je hebt in mijn land
Het verkeerde bezichtigd
Je hebt met ijver
Het onkruid opgezocht
Maar de gelijkenis was je zeker vergeten
Het graf en de grot
Heten heilige plaatsen
Maar ik heb die plaatsen
Nooit heilig genoemd
Ik bad op de berg, ik voer op het meer
Ik keek naar de bloemen van Jericho
En ik wees naar de kinderen
Want hunner is het rijk

Bovenkant pagina
Fons Jansen startpagina