Wilhelmus

Speciaal bedoeld voor onze jeugdleden die ervan dromen om ooit bij een grote wedstrijd op het hoogste podium te staan

Hedendaagse versie

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geėerd

Originele versie (uit omstreeks 1570)

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlant getrouwe
Blyf ick tot in den doot.
Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert.


Omdat het natuurlijk ook geregeld voorkomt dat er Friezen met de hoogste eer
gaan strijken, hier ook het FRYSK FOLKSLIET


Frysk bloed, tsjoch op! Wol no ris brūze en siede
En būnzje troch śs ieren om!
Flean op! wy sjonge it bźste lān fan d'ierde
It Fryske lān fol eare en rom

  Klink dan en daverje fier yn it rūn
  Dyn ālde eare, o Fryske grūn!

Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 02.02.2004